"generös" için İsveççe-İngilizce çeviri

SV

"generös" İngilizce çeviri

SV generös
volume_up
{sıfat}

generös (ayrıca: stor, givmild, riklig, ädelmodig)
Den hedervärde ledamoten har varit generös, artig och förstående.
The honourable gentleman has been generous, courteous and understanding.
Konventionen lämnar hur som helst utrymme för en generös tolkning.
In any case, the Convention leaves room for a generous interpretation.
Han har varit generös med ändringsförslagen från de olika politiska grupperna.
He has been generous with the amendments of the different political groups.
generös (ayrıca: välvillig, tolerant, välgörenhets-)
Den globala marknaden är generös mot ekonomiska enheter som är effektiva, konkurrenskraftiga och som erbjuder billiga produkter och tjänster av god kvalitet.
The global market is benevolent towards economic entities that are efficient, competitive and which offer cheap, good quality products and services.
generös (ayrıca: ståtlig, ansenlig, fin, vacker)
generös (ayrıca: fri, frikostig, progressiv, riklig)
volume_up
liberal {sıf.}
Vi kan självklart inte förneka att generösa summor i form av statsstöd fortfarande delas ut i andra delar av världen.
We cannot deny, of course, that in other parts of the world, liberal amounts of State aid are still being given out.
Vi välkomnar det och då vi anser att det är en förnuftig och riktig bestämmelse kommer vi att stödja den mest generösa versionen som vi anser är i överensstämmelse med lagstiftningen.
We welcome that, and because we think it makes a sensible and proper provision, we will support the most liberal version which we understand to be consistent with the law.
generös (ayrıca: ståtlig, imponerande, fantastisk, härlig)
generös (ayrıca: frikostig)
generös (ayrıca: flott, givmild)
volume_up
lavish {sıf.} (very generous)
generös
volume_up
openhanded {sıf.} [mec.]
generös (ayrıca: flott, givmild)
volume_up
unstinting {sıf.} (very generous)
Islamiska republiken Iran är generös när det gäller att fördöma den usla behandlingen av muslimer i hela världen.
The Islamic Republic of Iran is unstinting in condemning poor treatment of Muslims throughout the world.

"generös" için eşanlamlılar (İsveççe):

generös

İngilizce' de "generös" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

SwedishNicola Zingaretti var generös i sitt erkännande av vikten av Turkiets anslutning.
Mr Zingaretti generously acknowledged the importance of Turkish accession.
SwedishAtt skänka pengar ur egen ficka är en generös handling.
Mr President, giving money from one's own pockets is an act of generosity.
SwedishÄven om ni inte är medveten om det, var ni generös nog att avstå två minuter till Bourlanges.
Although you may not realise, you generously gave two minutes to Mr Bourlanges.
SwedishLösningen ligger inte i att ge asylrätten en vidare och mer generös definition, tvärtom.
Throughout Europe, the present asylum system is in the throes of a crisis.
SwedishDet behövs en politik som är generös men inte eftergivlig, en som är krävande och effektiv.
The third issue is that of the EU’ s eastern dimension and its new neighbourhood policy.
SwedishHan vigde sitt liv åt Frankrike, naturligtvis, och åt Europa, en generös och djärv idé om Europa.
He devoted his life to France, of course, and Europe, a bold and noble idea of Europe.
SwedishTack för att du är så generös med tiden.
(HU) Mr President, I would like to thank you for allotting time so generously.
SwedishMånga sådana julklappar delades ut – synd bara att jultomten inte var lika generös mot alla länder.
The WTO panel ruled against us, and we were unsuccessful in our appeal.
SwedishVi ställer oss helt bakom vädjan till kommissionen och medlemsstaterna om en generös biståndshjälp.
We wholeheartedly back the request to the Commission and Member States to give generously.
SwedishLåt mig tydliggöra att jag inte kan vara lika generös mot alla ledamöter här i dag.
Let me make it quite clear that I will be unable to extend the same generosity towards all of the Members here.
SwedishDetta generösa mottagande ger vi, och vi ger det i en generös anda.
We give them this welcome, and we give it generously.
SwedishSammanhållnings- och strukturfonderna varken var eller är en generös gest från unionens sida.
The Cohesion Fund and the Structural Fund were not and are not questions of the European Union's generosity.
SwedishTexten är skriven på ett tydligt språk och med en generös ton.
The text is clearly written and big-hearted in its tone.
SwedishLösningen ligger inte i att ge asylrätten en vidare och mer generös definition, tvärtom.
The solution does not lie in a broader and more permissive redefinition of the right of asylum; quite the contrary.
SwedishJohn Hume var generös i alla de presskonferenser och intervjuer han höll under fredagen och lördagen.
In all his press conferences and all his interviews on Friday and Saturday last John Hume was magnanimous.
SwedishVi har en generös fond för hållbar transport.
We have a well-stocked fund for sustainable transport.
SwedishDet finns ett stort behov av en generös hållning visavi utvecklingsländerna och en fond för att möjliggöra anpassningar.
We desperately need a warm-hearted approach to developing countries, and a fund that allows for adjustments being made.
SwedishOm Europeiska unionen försöker utforma en generös och rättvis asylpolitik så måste den backas upp av en politisk vilja.
If the European Union seeks to formulate a charitable and fair asylum policy, there must be a political will to back this up.
SwedishGenom att tilldela rådet den största ökningen anser jag att man faktiskt har varit lite för generös där de egna intressena är inblandade.
Without observing the order of the chapters of the budget, I should also like to say something about Category 5.
SwedishJag anser att kommissionens tolkning av artikel 296 i alla fall tidigare har varit omotiverat generös och långtgående.
The honourable Member, Mrs Batzeli, reminds us of the advantages of having transparency in this particular area of public procurement.