"göra mål" için İsveççe-İngilizce çeviri

SV

"göra mål" İngilizce çeviri

SV göra mål
volume_up
{fiil}

1. genel

göra mål
volume_up
to score {fi.} (a goal)
Jag vet inte om vi kommer att få en straffspark, men vi måste göra mål, och vi måste göra det så snart som möjligt.
I do not know whether it will be a penalty, but the fact is that we need to score that goal, and as quickly as possible.
Om spelarna inte lyckas göra mål kan deras tränare inte ändra reglerna, utan denne måste se till att de börjar spela bättre.
If players fail to score, their coach does not go and widen the goal, but instead sees to it that they play better.
Then we would be scoring goals and not conceding own goals.

2. Spor: "rugby"

göra mål
volume_up
to convert {fi.} (rugby)

"göra mål" için eşanlamlılar (İsveççe):

göra mål
Swedish

İngilizce' de "göra mål" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

SwedishEn liberalisering av utbytet med ULT kan göra att de mål vi fastställer kan uppnås.
A liberalisation of trade with OCTs could fulfil the objectives we have set ourselves.
SwedishFör att göra rättvisa åt sitt mål måste ett sådant system vara praktiskt utformat.
Such a system must be practicable if it is to achieve its objective.
SwedishKommissionens mål att göra informationssamhället tillgängligt för alla är demokrati.
The Commission's aim to bring the information society within everyone's reach is democracy.
SwedishAnnars skulle man ha kunnat göra ett bättre mål 2-område också av Hainaut.
Otherwise they could have made the Hennegau a better objective 2 area.
SwedishFör att göra detta måste ambitiösa mål fastställas för kampen mot klimatförändringen.
To do this, ambitious objectives must be set with regard to the fight against climate change.
SwedishHan ville inte göra sysselsättningen till ett mål för skattepolitiken.
He did not want to use employment as a target for tax policy.
SwedishVi har ett gemensamt mål att göra denna process till en framgång.
We have a joint objective to make a success of this process.
SwedishVad skall vi göra av alla dessa mål som står på papperet?
What are we going to do with all these objectives set out on paper?
SwedishJag tror att jag just hörde kommissionsledamoten säga att deras mål är göra detta före mandatperiodens slut.
I think I heard the Commissioner just say that their aim is to do so by the end of this Parliament.
SwedishKommissionen borde satsa allt för att uppnå detta mål och göra det synligt för allmänheten.
The Commission should pull out all the stops to achieve that aim, and then demonstrate its achievement to the public.
SwedishEn känd tjeck sa en gång: ”Jag är ingen nykomling längre, man förväntar sig att jag ska göra mål, att vinna är mitt arbete.”
A great Czech once said: 'I am no longer a rookie: goals are expected of me; scoring is my job.'
SwedishDå kommer vi att göra mål, inte självmål.
Then we would be scoring goals and not conceding own goals.
SwedishLåt oss därför inte göra detta till vårt mål.
We should, therefore, not turn this into our ambition.
SwedishParlamentets viktigaste uppgift var att göra detta mål mer realistiskt och genomförbart i ekonomiska termer.
Parliament's most important job was to bring this target back to reality and to make it feasible in economic terms.
SwedishJag anser att det är det vi bör göra, eftersom vårt främsta mål är att inte lämna det irakiska folket i sticket.
I think that that is what we should do, because our ultimate goal is not to leave the Iraqi people in the lurch.
SwedishJag stöder kommissionens strategi, som har som mål att göra det lättare för EU:s företag att bedriva sin verksamhet.
I support the Commission's approach, which aims to simplify the operating conditions for European enterprises.
SwedishFörslagen i Agenda 2000 har som mål att göra om den europeiska strukturpolitikens utseende.
Madam President, the ambition of the Agenda 2000 proposals is to remodel the face of the political structure of Europe.
SwedishEU fortsätter att växa, men släpper aldrig sitt mål att göra EU-institutionerna öppnare och mer demokratiska.
As it continues to grow, the EU remains focused on making its governing institutions more transparent and democratic.
SwedishNi sa, fru kommissionsledamot, att ni hade som mål att göra den europeiska sockerindustrin livskraftig i Europeiska unionen.
You said, Commissioner, that you aimed to make the European sugar industry viable in the European Union.
SwedishDet skulle ge en mer allmän tillämpning och göra att de mål som vi alla vill uppnå för konsumenterna skulle uppnås.
That would have more universal application and would achieve the ends that all of us want to achieve for consumers.