"gäng" için İsveççe-İngilizce çeviri


Şunu mu demek istedin gång, gang, to gang
SV

"gäng" İngilizce çeviri

SV gäng
volume_up
{nötr}

gäng (ayrıca: del, andel, område, massa)
volume_up
lot {isim}
Det har skett många kulturella förändringar under processens gång.
There have been a lot of cultural changes in the way the process has evolved.
Det är ju en hel del stora projekt på gång häruppe inom t.ex gruvindustrin.
That's a lot of big projects going on up here in eg mining industry.
Det är mycket sånt här på gång, det är faktiskt ganska anmärkningsvärt.
There's a lot of this stuff happening; it's really pretty remarkable.
gäng (ayrıca: massa, samling, hög, hop)
volume_up
crowd {isim}
Eftersom ni är ett gäng tekniker, jag skriver i min bok om att bibeln påminner mig om Wikipedia med många författare och redaktörer under en period av flera hundra år.
And actually, since this is a tech crowd, I talk in the book about how the Bible actually reminds me of the Wikipedia, because it has all of these authors and editors over hundreds of years.
Alain Lamassoure called them the gang of four.
Gwen and her gang got what they deserved.
Jag måste säga att det var ett mycket bra gäng.
I must say it was a very nice gang.

"gäng" için eşanlamlılar (İsveççe):

gäng

İngilizce' de "gäng" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

SwedishOrganiserade gäng ligger bakom morden på albinos. Gängen är lejda av medicinmän.
Witch doctors' gangs are responsible for organising the murder of albinos.
SwedishUnga män och kvinnor luras av krigsherrarna att gå med i deras vilda gäng.
Young men and women are lured by the warlords to join their unruly gangs.
SwedishAnsvaret ligger hos animistiska medicinmän och de gäng som de lejer.
The responsibility for this lies with animist witch doctors and the gangs they employ.
SwedishDet är ett litet och utvalt gäng av oss som är involverade i detta mycket specialiserade område.
It is a small and select band of us who are involved in this very specialized area.
SwedishDessa fångar är inte ett gäng scouter som gått vilse under en hajk.
The detainees are not a bunch of scouts that have got lost on an outing.
SwedishSamla ihop ett gäng kompisar och ta tåget upp till universitetets fjällanläggning i Vassijaur.
Gather your friends and take the train up to the universitys mountain resort in Vassijaure.
SwedishSomliga tror att de bara kan överleva genom att slå sig samman i gäng.
Some believe that they survive only by joining together in gangs.
SwedishDet verkar skumt att ett gäng borrar i en tom butikslokal.
Ray, it's gonna look suspicious, a group of guys drilling in an empty store.
SwedishStacy Holt, en i vårat gäng, fick hit dig bara genom svepskäl.
How can you do this?... Stacy Holt, a member of our staff, got you here under false pretenses.
SwedishProtonen är uppenbarligen gjord av ett helt gäng små partiklar.
The proton is obviously made of a whole bunch of little particles.
SwedishMedlemmarna i olika väpnade gäng i östra Demokratiska republiken Kongo är skyldiga till denna massvåldtäkt.
The members of various armed bands in the eastern DRC are culpable of this mass rape.
SwedishMoore kom förbi...... och han hade ett gäng slipsnissar med sig... och det var väldigt genant.
Mr. Moore came by and had a bunch of those corporate fellas with him and it was damn embarrassing.
SwedishJag har ett gäng grabbar som genskjuter Marquez, men de har inga vapen.
Now, listen, I have got a swell bunch of guys intercepting Marquez's army...... but they've got no guns.
SwedishVarför tolereras så många rasistiska våldsaktioner som utförs av gäng?
Why do so many tolerate acts of racial violence by gangs?
SwedishDet är egentligen inte mer än ett gäng skurkar som på det sättet försöker utöka sin makt.
They are really nothing more than a bunch of ruffians who use this as a means of increasing their power.
SwedishVi skickade vårat egna Kippie Kann gäng till Kalejdoskopiska Köket...... som ett gäng i 48 timmar.
We sent our own Kippie Kann crew to the Kaleidoscope Kitchen...... posing as a crew for 48 Hours.
SwedishSituationen förvärras emellertid också av kriminella gäng.
However, it is also aggravated by the actions of criminal gangs.
SwedishDet är därför vi har fått instabila samhällen som genomsyras av kriminalitet, narkotikahandel och gäng.
We therefore have unstable communities which are infiltrated with crime, drug-dealing and gangs.
SwedishVarför tänkte jag inte på det när jag mörbultades på gympan av ett gäng skallande avgångselever.
I don't know why I never thought of that... when I was getting pummelled in gym class by a bunch of barking seniors!
SwedishJag har ett helt gäng vädurar kring mig här, och vi har alla något att säga om europakten.
I have a band of Aries around me here; however, we all have something to say about the pact for Europe, President Barroso.