"gäller för" için İsveççe-İngilizce çeviri

SV

"gäller för" İngilizce çeviri

SV gäller för
volume_up
{sıfat}

gäller för
Det gäller för övrigt också för andra områden inom trafikpolitiken.
It is applicable, besides, to other areas of transport policy.
Direktiv 2001/95/EG styr de allmänna säkerhetskrav som gäller för varor.
Directive 2001/95/EC governs the general safety requirements applicable to goods.
Om detta gäller för whisky borde det väl gälla för vodka också?
If this is applicable to whisky, then why can it not be applied to vodka?

İngilizce de "gäller för" için benzer çeviriler

gäller fiil
English
gälla fiil
för isim
English
för zarf
English
för fiil
English
för edat
för bağlaç
English
för- sıfat
föra fiil
fara isim
fara fiil
galler isim

İngilizce' de "gäller för" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

SwedishDetta gäller även för de brottmålsdomstolar som utreder fall inom detta område.
This is also the case with the criminal courts investigating cases in this area.
SwedishMen han har inte uttryckt den åsikt som gäller för Europeiska folkpartiets grupp.
But he did not express the opinion of the Group of the European People's Party.
SwedishMin andra punkt gäller den fria marknaden för rättigheter till vinodlingsarealer.
My second point relates to the free market in the rights of areas under vines.
SwedishDet gäller att skapa förtroende för utvecklingen om e-commerce skall fungera.
It is a question of creating confidence in development if e-commerce is to work.
SwedishNär det gäller Turkiet kommer vi för vår del att fortsätta på den väg vi har valt.
As for Turkey, as far as we are concerned, we will continue on the chosen path.
SwedishDetsamma gäller för den diskussion jag hade vid utskottsordförandekonferensen.
The same goes for the discussion I had with the Conference of Committee Chairmen.
SwedishSamma sak gäller för alla kandidatländer, alltså gäller detta även för Turkiet.
This applies equally to all candidate countries, and so it also applies to Turkey.
SwedishMin fjärde punkt gäller gemenskapens strategi för att motverka social utslagning.
My fourth point concerns the Community strategy on combating social exclusion.
SwedishSamma sak gäller för kommissionen som också fastslår sina prioriteringar varje år.
The same applies to the Commission which establishes its priorities every year.
SwedishDetta gäller naturligtvis även för program för ett uthålligt regionalt lantbruk.
This also applies, of course, to sustainable regional agriculture programmes.
SwedishOm flera stycken är markerade gäller kommandot för samtliga markerade stycken.
If multiple paragraphs are selected, the command applies to all the paragraphs.
SwedishVi delar deras oro när det gäller risken för att konflikten sprids ytterligare.
We share their concern regarding the risk of further proliferation of the conflict.
SwedishDetsamma gäller Lissabonfördraget, och för närvarande måste vi därför avvakta.
Neither has the Treaty of Lisbon and we therefore have to wait for the time being.
SwedishDenna typ av regler gäller uppenbarligen inte för importerade jordbruksprodukter.
Rules of this kind apparently do not apply to imported agricultural products.
SwedishDetta gäller i synnerhet för USA, men det kommer också att bli fallet i Europa.
This applies particularly to America, but it will also be the case in Europe.
SwedishVad gäller för mycket pappersarbete redogjorde Morgan noggrant för problemet.
As far as excessive paper is concerned, the dilemma is spelt out by Mrs Morgan.
Swedish(Applåder) Den här dragningen till saker gäller inte bara för kändisars saker.
(Applause) Now this attraction to objects doesn't just work for celebrity objects.
SwedishEn sista viktig aspekt gäller rutinerna för att ändra bilaga A i direktivet.
Another important aspect is the procedure for updating Annex A of the directive.
SwedishSamma sak gäller för övrigt också för arbetsorganisation och arbetstidsförkortning.
And the same applies to reorganization of work and the reduction of working time.
SwedishNär det gäller vårt samarbete för utveckling är det inte något omfattande problem.
In the case of our development cooperation work, it is not that big a problem.