"fyller sitt syfte" için İsveççe-İngilizce çeviri

SV

"fyller sitt syfte" İngilizce çeviri

"fyller sitt syfte" için örnek kullanımlar

İngilizce' de "fyller sitt syfte" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

SwedishLåt oss göra vårt yttersta för att se till att plattformen fyller sitt syfte.
Let us do our utmost to make sure it achieves its aim.
SwedishJag är rädd att byrån ännu inte fyller sitt syfte.
SwedishDen erfarenhet som vi till exempel byggt upp i Belgien bevisar att instrumentet tillfälligt uppehållstillstånd fyller sitt syfte.
The experience we have acquired in Belgium for example proves that the instrument of a short-term residence permit does not miss its mark.
SwedishSom ni ser vill vi frångå traditionen med de kurser som hållits hittills och som vi anser inte riktigt fyller sitt syfte.
As you see, Mr President, Commissioner, we intend to break with the tradition of the courses that have been held so far and that we feel are not really fit for purpose.
SwedishVi måste fortsätta leva upp till detta åtagande och hjälpa medlemsstaterna att fatta rätt beslut för att se till att pensionssystemen fyller sitt syfte.
This is a promise on which we have to continue to deliver and help Member States to take the right decisions to ensure that pension systems are fit for purpose.
SwedishMen vi anser att det är mycket bättre att reagera på konkreta förslag än att fastställa detta slags formella skyldigheter, som inte alltid fyller sitt syfte.
But we believe that it is much better to react to specific proposals than to establish this type of formal obligation, which does not always have the necessary interest.
SwedishVi behöver stärka dessa tillsynsmyndigheter så att de fyller sitt syfte, och finansieringen av programmen för ungdomars sysselsättning måste komma från kommissionens budget.
We need to strengthen these regulatory agencies, making them fit for purpose, and the funding for youth employment schemes must come from the Commission's budget.
SwedishFöredraganden har med rätta framhävt några brister, men det gör det inte mindre sant att kommissionens dokument fyller sitt syfte: att ge en tämligen exakt bild av läget.
The rapporteur has rightly highlighted several shortcomings, but it is still true, nevertheless, that the Commission is fulfilling its promise: to provide a quite precise view of the situation.

Sözlükte diğer kelimeler

Swedish
  • fyller sitt syfte

bab.la daha fazla çeviri için İngilizce-Türkçe sözlüğünü sağlamakta.