"fylla ett tomrum" için İsveççe-İngilizce çeviri

SV

"fylla ett tomrum" İngilizce çeviri

"fylla ett tomrum" için örnek kullanımlar

İngilizce' de "fylla ett tomrum" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

SwedishDet är glädjande att kommissionen vill fylla ett tomrum med sitt förslag.
The Commission's proposal seeks to close a loophole, and that is to be welcomed.
SwedishDet är i detta sammanhang en civil fredskår skulle kunna fylla ett tomrum.
It is in that context that a civil peace corps should be able to fill a gap.
SwedishTvå av dem tycks delvis stämma överens med era planer, och den tredje, om jag helt fräckt vågar säga det, skulle kunna fylla ett tomrum.
I think that two of them partly cover the same areas as your plans, but I would venture to say that the third idea could remedy a shortfall.
SwedishJag hoppas att vår röst för betänkandet bidrar till att det blir möjligt att fylla ett tomrum och förbättra texten så snart som förutsättningarna finns för dess översyn.
I hope our vote in favour will help make it possible to make good the deficiencies and improve the text as soon as the opportunity arises to revise it.
SwedishFör det andra har vi frågan om specialinstansen för finansiella oegentligheter, som har utformats för att fylla ett tomrum i den aktuella organisationen och införa ny expertis.
Secondly, there is the question of the financial irregularities panel, which is designed to fill a gap in the existing set-up and introduce new expertise.

Sözlükte diğer kelimeler

Swedish
  • fylla ett tomrum

Daha fazlası İngilizce-Türkçe sözlüğünde.