"funnits länge" için İsveççe-İngilizce çeviri

SV

"funnits länge" İngilizce çeviri

"funnits länge" için örnek kullanımlar

İngilizce de "funnits länge" için benzer çeviriler

länge sıfat
English
länge zarf

İngilizce' de "funnits länge" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

SwedishKraven på ett EU som tar större socialt ansvar har länge funnits på agendan.
The demand for a more socially responsible Europe has long been on the agenda.
SwedishDet hade länge funnits tecken på att saker och ting kunde gå allvarligt fel.
The writing had been on the wall for a long time that things would go seriously wrong.
SwedishLös detta en gång för alla, för det här problemet har funnits alltför länge.
Resolve them once and for all, because this problem has gone on too long.
SwedishVåra regler för intern styrning har funnits mycket länge - alltför länge...
Our rules for internal governance go a very long way - too far, in fact.
SwedishSom princip har sammanhållning funnits länge och är inskriven i fördragen.
The latter is a long-standing principle. It can be found in the Treaties.
SwedishVi är medvetna om att direktivet om otillbörliga affärsmetoder inte har funnits länge.
We are aware that the Unfair Commercial Practices Directive has not been in place for long.
SwedishÖnskemålet att ompröva tilldelningen av ankomst- och avgångstider har funnits länge i parlamentet.
Parliament has nurtured the wish to review the allocation of slots for a long time.
SwedishDet har sedan länge funnits ett behov av att skapa ett europabolag för att få ett mer enhetligt sammanhang.
There has long been a need to create a European company to complement this picture.
SwedishDen har funnits länge.
I did not invent that convention; it has been around for a long time.
SwedishDet är här som direktivet om leksakers säkerhet, som har funnits länge, behöver ses över.
This is where the Toy Safety Directive, which has been in existence for a long time, needs to be revised.
SwedishDet har mycket länge funnits ett behov av att inleda förhandlingar om ett nytt avtal med Moldavien.
There has been a need for a very long time to initiate negotiations for a new agreement with Moldova.
SwedishBristerna inom kommissionen har funnits länge.
The failures of the Commission have been there for a long time.
SwedishBiståndet måste ökas och de läger som har funnits länge måste ges något slags officiell status.
Aid has to be increased and the camps that have been in existence for so long must be given some form of official status.
SwedishStatsägda förmögenhetsfonder har länge funnits.
Sovereign wealth funds have been around for a long time.
SwedishSom vi vet – och det nämns i betänkandet – har EIB funnits länge, ända sedan gemenskapen grundades.
The high level of cooperation between Parliament and the EIB during the last five years has been mentioned in this debate.
SwedishDelors-paketet har inte funnitslänge.
The Delors package has not been so long in existence.
SwedishI Nederländerna har det sedan länge funnits en begränsad form av miljöansvar som grundat sig på den principen.
There has been a limited form of environmental liability based on that principle in the Netherlands for some time now.
SwedishVi vet fortfarande alldeles för lite om de tänkbara interaktionerna, och det har länge funnits behov av rättsliga klargöranden.
We still know far too little about the possible interactions and legal specifications here are overdue.
SwedishSom vi vet – och det nämns i betänkandet – har EIB funnits länge, ända sedan gemenskapen grundades.
As we know – and the report mentions this – the EIB has been in existence for a long time, indeed since the Communities were founded.
SwedishDet har länge funnits behov av en rättslig grund för att denna sektor ska kunna bli starkare och skapa en europeisk identitet.
This is just one example, however, it is ironic that there is actually an incentive to avoid these problems.

Sözlükte diğer kelimeler

Swedish
  • funnits länge

Daha da fazla çeviri için bab.la Türkçe-Almanca sözlüğüne bakın.