"från ax till limpa" için İsveççe-İngilizce çeviri

SV

"från ax till limpa" İngilizce çeviri

SV från ax till limpa
volume_up
[deyim]

från ax till limpa
från ax till limpa

İngilizce de "från ax till limpa" için benzer çeviriler

från zarf
English
från edat
ax isim
English
till sıfat
English
till zarf
English
till edat
till zamir
English
...till zamir
English
limpa isim
frän sıfat

İngilizce' de "från ax till limpa" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

SwedishEgentligen behöver vi en heltäckande strategi för hur vi skall hantera livsmedel från ax till limpa.
What we really need is a comprehensive strategy for dealing with food at every stage of its production.
SwedishDenna myndighet bör alltså även åtgärda allt detta, och garantera säkra livsmedel från ax till limpa.
Therefore, this agency must also, other than resolving all those problems, ensure food safety from the farm to the fork.
SwedishDe har förlorat tilltron till det vanliga kontrollsystemet och kontrollmekanismerna som skall eliminera riskerna från " ax till limpa ", som uttrycket lyder.
They have lost faith in the current machinery and mechanisms to control and remove risk from " farm to table ", in the phrase that is so often used.
SwedishKommissionens vitbok om livsmedelssäkerhet lägger fram ett omfattande och ambitiöst program med lagstiftningsreformer för att komplettera EU: s politik " från ax till limpa ".
The Commission's White Paper on food safety sets out a major and ambitious programme of legislative reforms to complete the EU's farm to table policy.