"format" için İsveççe-İngilizce çeviri

SV

"format" İngilizce çeviri

volume_up
form {comm. gen.}
EN

"format" İsveççe çeviri

SV format
volume_up
{nötr}

format (ayrıca: formaterat)
volume_up
format {isim}
Välj ett format som du vill skriva ut under fliken Etiketter i området Format.
On the Labels tab, under Format, select the format in which you want to print.
Välj ett fördefinierat format i listrutan Format för utskrift på papper eller bildskärm.
In the Format list box select a pre-defined format for output to paper or screen.
Under Format - AutoFormat ska Under inmatningen vara markerat.
And the While Typing needs to be selected under Format - AutoFormat.
format (ayrıca: betydelse, växt, längd, kaliber)
En journalist av mr Robinsons format förtjänar bättre.
Robinson's stature deserves better.

"format" için eşanlamlılar (İsveççe):

format
Swedish
form

"format" için eşanlamlılar (İngilizce):

format

İngilizce' de "format" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

SwedishI förinställningarna får nya sidor ett format som passar bildskärmen utan marginaler.
The default for new pages/slides is one without margins that fits the screen.
SwedishAlla Europaparlamentets handlingar finns i praktiken tillgängliga i elektroniskt format.
In practice, all European Parliament documents are accessible in electronic form.
SwedishMottagarna och domänerna nedan är inte registrerade för att läsa e-posti HTML-format.
The recipients and domains below are not listed as being able to read HTML messages.
SwedishVill du konvertera meddelandet till oformaterad text eller skickadet i HTML-format ändå?
Would you like to convert the message to plain text or send it in HTML anyway?
SwedishVad vi har är en mosaik av historier som tillsammans bildar en historia i större format.
What we have is a mosaic of histories that together spell History writ large.
SwedishBeställ ett tryckt exemplar av den konsoliderade texten eller ladda ner den i pdf-format
Order your printed copy or download the PDF version of the consolidated text
SwedishEuropéer och amerikaner har gemensamma rötter som i stor utsträckning har format vår värld.
Europeans and Americans share common roots that have largely shaped our world.
SwedishUnder fliken Tal kan du välja ut formaten och definiera egna format.
You can choose from the preset formats or define your own on the Numbers tab page.
SwedishVälj bland ett stort antal format från olika tillverkare eller definiera egna format.
You can choose from a number of formats from different vendors or define your own formats.
SwedishAnvänd till exempel följande format: den mest välkända restaurangen / most famous restaurant.
For example, use the following most famous restaurant / restaurant le plus célèbre.
SwedishEn viktig punkt i sammanhanget är att sådana harmoniserade format används av alla inom euroområdet.
It is vital that such harmonised formats are used universally in the euro area.
SwedishSkicka som oformaterad text enbart/n/n/n/nSkicka i HTML-format enbart/n/n/n/n/n-cont-.
Send in Plain Text Only/n/n/n/nSend in HTML Only/n/n/n/n/n-cont-.
SwedishVi rekommenderar mikrodata men alla tre format nedan fungerar.
Google suggests using microdata, but any of the three formats below are acceptable.
SwedishPresentationerna finns på svenska och engelska i powerpoint- och pdf-format.
The presentations are available in powerpoint and pdf formats.
SwedishDu behöver inte ha någon erfarenhet av dessa format. Det räcker med grundläggande kunskaper i HTML.
You don't need any prior knowledge of these formats, just a basic knowledge of HTML.
SwedishDen här annorlunda funktionaliteten visar att image maps kan förekomma i mycket olika format.
Their various uses make it obvious that ImageMaps can be stored in many different formats.
SwedishEtt motsvarande urval av format finns under Redigera - Klistra in innehåll.
To obtain a selection of formats, choose Edit - Paste Special.
SwedishMed ikonen Klipp ut på funktionslisten raderar du både innehåll och format utan att dialogrutan öppnas.
Use Cut on the function bar to delete contents and formats without the dialog.
SwedishVälj textattributen på tabellobjektlisten eller välj Format - Cell.
Choose the desired text attributes from the spreadsheet object bar.
SwedishI området Urval väljer du i vilket format som innehållet ska klistras in.
Under Selection specify how the contents should be inserted.