"flyta" için İsveççe-İngilizce çeviri

SV

"flyta" İngilizce çeviri

SV flyta
volume_up
[flöt|har flutit] {fiil}

flyta (ayrıca: strömma, rinna, komma, stiga)
En stor, besvärlig del av våra sopor kommer att flyta med floderna ut till havet.
A large, unruly fraction of our trash will flow downriver to the sea.
Dessa system gagnar förarna och får trafiken att flyta bättre.
These systems benefit drivers and make traffic flow more efficient.
Det här är en mekanism som försöker få vatten att flyta uppströms!
This is a mechanism that will try to make water flow uphill!
flyta (ayrıca: segla., få något att flyta)
volume_up
to float [floated|floated] {fi.} (make something float)
Vi måste undvika de orimliga farhågor som verkar flyta omkring i en del människors sinnen.
We have to avoid the unreasonable fears that seem to be floating around in some people's minds.
Jag har träffat några häpnadsväckande begåvade, engagerade och arbetsamma människor, men för var och en av dem finns det två som bara tycks flyta omkring.
I have come across some amazingly talented, committed and hard-working people, but for every one of them there are two who just appear to float.
(Applåder) Vi lät ett äpple flyta runt som en hyllning till Sir Isaac Newton eftersom Professor Hawking har samma tjänst på Cambridge som Isaac Newton hade.
(Applause) We actually floated an apple in homage to Sir Isaac Newton because Professor Hawking holds the same chair at Cambridge that Isaac Newton did.
flyta (ayrıca: fly, tappa, droppa, vara)
Är det oundvikligt att blod ska flyta i Karl den stores gyllene salar?
Is it inevitable that blood will run in Charlemagne’ s golden halls?
Är det oundvikligt att blod ska flyta i Karl den stores gyllene salar?
Is it inevitable that blood will run in Charlemagne’s golden halls?
Fördelen med Europeiska unionen är att vi kan vara försäkrade om att allt annat än blod kan flyta genom salarna i Karl den stores byggnad.
The advantage of the European Union is that we can be sure that we may have anything running through the rooms of the building but blood.
Nyligen såg vi drunknade människor flyta i land vid spanska kusten.
Recently, we saw drowned people washed up on the Spanish coast.

İngilizce' de "flyta" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

SwedishGemenskapsmedel som med orätt har utgivits måste flyta tillbaka till EU-kassan.
Community resources that have been wrongly paid out must be put back into the EU coffers.
SwedishTrots en eller två revolutioner har oljan fortsatt att flyta.
One or two revolutions notwithstanding, the oil has been flowing as normal.
SwedishVi måste undvika de orimliga farhågor som verkar flyta omkring i en del människors sinnen.
We have to avoid the unreasonable fears that seem to be floating around in some people's minds.
SwedishNyligen såg vi drunknade människor flyta i land vid spanska kusten.
Recently, we saw drowned people washed up on the Spanish coast.
SwedishVi håller oss på marken det Persiska blodet att flyta.
Will stay in the ground, with the persian blood of the king.
SwedishMan kan inte alltid ligga och flyta bakom den allmänna opinionen.
SwedishDen hindrar inte bara människorna från att röra på sig; på samma sätt hindras tankar att flyta över gränserna.
It does not stop only people from getting about. In the same way, thoughts are prevented from crossing borders.
SwedishMen jag inser nu...... att blod kommer att flyta igen.
SwedishNaturligtvis väntar medlemsstaterna på att det stora överskottet från förra året åter skall flyta tillbaka in i deras budgetar.
The Member States are of course waiting for last year's high surplus to be returned to their budgets.
SwedishBefolkningen i dessa länder kommer inte att ha någon nytta av dessa pengar utan de kommer att flyta från bank till bank.
The people in these countries will not derive any benefit from this money: it simply flows from bank to bank.
SwedishDetta är grundläggande för att få ett nytt uppsving i järnvägstrafiken och för att den internationella handeln skall kunna flyta smidigare.
The Commission itself indicated in the White Paper in September 2001 that proposals would be made.
SwedishAlla berättelserna började flyta ihop.
SwedishProcessen kommer att flyta mycket lättare.
SwedishJa, vi har sett en förändring i Nordirland de senaste åren men det finns fortfarande de som gärna skulle vilja se blod flyta.
Yes, we have witnessed a transformation in Northern Ireland in recent years, but there are still those who would seek to cause bloodshed.
SwedishMen om vi verkligen vill avskaffa minorna, då hör dessa stridsvagnsminor dit, dessutom får vi inte längre låta några medel flyta in i forskningen, och därmed kommer jag till slutpunkten.
If we really want to ban mines, however, then these anti-tank mines must be included.
SwedishFördelen med Europeiska unionen är att vi kan vara försäkrade om att allt annat än blod kan flyta genom salarna i Karl den stores byggnad.
The advantage of the European Union is that we can be sure that we may have anything running through the rooms of the building but blood.
SwedishDet viktigaste just nu är att medlemsstaterna måste enas i grundläggande frågor så att förhandlingarna kan flyta på utan störningar.
The most important matter now is for Member States to reach an understanding on fundamental matters, so that the negotiations can proceed smoothly.
SwedishJag vill plocka ut tre punkter som tycks mig vara särskilt väsentliga och även anhålla om att de får flyta in i kommissionens överläggningar.
I should like to pick up on three points which I think are particularly important and which I would ask the Commission to take into consideration.
SwedishI förslaget till resolution hävdas att denna tröghet avskräcker de som skall genomföra programmen och medför fara för att programmen inte skall flyta smidigt.
In the motion for a resolution, it is said that this slowness acts as a disincentive to project operators and compromises the success of programmes.
Swedish(Applåder) Vi lät ett äpple flyta runt som en hyllning till Sir Isaac Newton eftersom Professor Hawking har samma tjänst på Cambridge som Isaac Newton hade.
(Applause) We actually floated an apple in homage to Sir Isaac Newton because Professor Hawking holds the same chair at Cambridge that Isaac Newton did.