"flamma" için İsveççe-İngilizce çeviri

SV

"flamma" İngilizce çeviri

volume_up
flamma {comm. gen.}
EN

SV flamma
volume_up
{ortak cins}

flamma (ayrıca: brand, eld, låga, brasa)
volume_up
fire {isim}
Du vill väl inte gå runt i flammor i resten av ditt liv, eller?
You don't really wanna walk around on fire for the rest of your life, do you?
flamma (ayrıca: låga)
volume_up
flame {isim}
Har aldrig sett en polisbil slå runt och få andra bilar att flamma till eld.
Never seen a police car flip and cause other cars to burst into flames.
Det är visserligen inte spekulanternas oansvariga beteende som är orsaken till eurokrisen, men det har fått lågorna att flamma upp.
Although irresponsible behaviour by speculators is not the cause, it has fanned the flames of the euro crisis.
Minnet av sådana flammor är svårt att utplåna både från medvetandet och från landskapet.
The memory of such flames cannot easily be snuffed from the mind, or from the landscape.

"flamma" için eşanlamlılar (İsveççe):

flamma

İngilizce' de "flamma" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

SwedishHar aldrig sett en polisbil slå runt och få andra bilar att flamma till eld.
Never seen a police car flip and cause other cars to burst into flames.
SwedishDet är visserligen inte spekulanternas oansvariga beteende som är orsaken till eurokrisen, men det har fått lågorna att flamma upp.
Although irresponsible behaviour by speculators is not the cause, it has fanned the flames of the euro crisis.
SwedishDen enda garantin för att Bosnien eller Kosovo, eller hela Balkan för den delen, inte kommer att flamma upp igen i morgon.
The only guarantee that Bosnia or Kosovo, or the entire Balkans for that matter, will not go up in flames again tomorrow.
SwedishSvartahavsområdets olösta konflikter är i dag en öm punkt, och utgör en regional säkerhetsrisk genom att de kan flamma upp när som helst.
Unresolved conflicts have become the sore point in the Black Sea region. They can reignite at any time, posing a threat to regional security.
SwedishVi vet ju att anledningen till dispyten mellan Ryssland och Ukraina inte har avslöjats och åtgärdats, och att den sålunda kan flamma upp igen när som helst.
For one thing, the cause of the dispute between Russia and Ukraine has not been uncovered and resolved, and thus could flare up again at any time.
SwedishDen gräns som finns utgörs av frontlinjen i stället för den internationellt erkända gränsen, och det räcker med en gnista för att konflikten skall flamma upp igen.
The border is the front line, not the internationally recognized frontier, and it would take a single spark to cause the fighting to flare up again.
SwedishMen själv skulle jag vilja ta upp den roll som spelas av dem som har rasismen som sitt rörelsekapital och som hela tiden blåser på de eldhärdar som alltid hotar att flamma upp.
But I would also like, for my part, to mention those for whom racism is a business and who are constantly fanning embers which are still easily rekindled.