"felsteg" için İsveççe-İngilizce çeviri

SV

"felsteg" İngilizce çeviri

SV felsteg
volume_up
{nötr}

felsteg (ayrıca: fel, misstag, skavank, brist)
volume_up
fault {isim}
Till och med nu skulle många medlemsstater dra en lättnadens suck om direktivet dog ut på grund av parlamentets felsteg.
Even now, many Member States would be relieved if the directive died out due to Parliament's fault.
Denna omröstning bottnar i ett beslut som jag fattade: en del ser det som en förtjänst och andra som ett felsteg.
   Mr President, a decision of mine is at the source of this vote: for some it is a merit, for others a fault.
Ingen kan rentvås, eftersom alla involverade handlade bristfälligt, sent och ineffektivt, i vissa fall utan egna felsteg.
No one can be exonerated, because everyone involved acted badly, late and inefficiently, sometimes through no fault of their own.
felsteg (ayrıca: förlopp, misstag, tidsrymd, lapsus)
volume_up
lapse {isim}
Vid minsta politiska felsteg kommer folkets ilska att åter grassera.
If there is even the slightest political lapse their anger will take hold again.
Det har skett verkliga felsteg i det sätt på vilket det har skötts.
There have been real lapses in the way in which it has been managed.
Those lapses quite simply are not acceptable.
felsteg (ayrıca: misstag, snubbling)
felsteg

"felsteg" için eşanlamlılar (İsveççe):

felsteg

İngilizce' de "felsteg" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

SwedishDet innebär att amerikanerna också löper den största risken för allvarliga felsteg.
This means that the Americans also run the greatest risks of making huge blunders.
SwedishDet tredje villkoret, herr ordförande, är att undvika felsteg och fadäser.
The third condition, Mr President, is that faux pas or blunders must be avoided.
SwedishDet sker tyvärr en hel del verbala felsteg, som vi inte får tolerera.
There are, I am afraid to say, a large number of verbal, and we must not tolerate them.
SwedishDet sker tyvärr en hel del verbala felsteg, som vi inte får tolerera.
There are, I am afraid to say, a large number of verbal , and we must not tolerate them.
SwedishDet har skett verkliga felsteg i det sätt på vilket det har skötts.
There have been real lapses in the way in which it has been managed.
SwedishJag tror egentligen att det är ett felsteg och att man bör diskutera och tänka över detta undantag.
In effect, I feel that this is a mistake and that the exemption warrants discussion and reflection.
SwedishFru ordförande, andra kollegor har kritiserat den nederländska finansministerns politiska felsteg.
Madam President, other speakers have criticized the Dutch Finance Minister's political indiscretion.
SwedishDärför måste man ta itu med varje europeiskt felsteg, oavsett vem som begår det.
That is why every European slip-up must be tackled, irrespective of who is responsible for it.
SwedishFlegt innebär definitivt inte ett felsteg.
However, with FLEGT, we are definitely not taking a wrong step.
SwedishYeah, det var ett litet felsteg, tycker du inte det?
SwedishEtt steg tillbaka, till och med ett felsteg, som kan bli mycket dyrbart för ett Europa med gemensam valuta.
This is a step backwards, or even a false step that could prove very costly for a Europe united by the single currency.
SwedishDessa felsteg är helt enkelt oacceptabla.
SwedishJag vet att Europaparlamentet är känt för sina felsteg, men detta är ett utomordentlig exempel på hur vi har gjort det igen.
I know that the European Parliament is famous for standing on its head but it is an extraordinary example of how we have done so again.
SwedishRomarna hade alltid rätt, och deras krönikörer utmålade det som ett felsteg när en angripen motståndare var djärv nog att försvara sig.
The Romans were always right and their chroniclers painted it as a wrongdoing when an attacked opponent was bold enough to defend himself.
SwedishEndast en världsomspännande protest kort före Världsbankens beslut, som äger rum i morgon, kan förhindra ett allvarlig felsteg.
Only a worldwide protest shortly before the World Bank's decision, which is in fact due tomorrow, can prevent things from going seriously off course.
SwedishEndast en världsomspännande protest kort före Världsbankens beslut, som äger rum i morgon, kan förhindra ett allvarlig felsteg.
Only a worldwide protest shortly before the World Bank' s decision, which is in fact due tomorrow, can prevent things from going seriously off course.
SwedishMin grupp har därför lämnat in ett ändringsförslag för att rätta till det som jag hoppades bara var ett felsteg, till dess att jag fick höra Terrón i Cusi.
My group has therefore tabled an amendment to correct what I had hoped was only a mistake until I heard Mrs Terrón i Cusí's speech.
SwedishDet är vår skyldighet som europeiska demokrater att vara uppmärksamma, att provocera fram det felsteg som skall göra att den aktuella regeringen faller.
So it is our duty as European democrats to remain vigilant, to tempt this government into a foolish mistake that will lead to its fall.
SwedishDet verkar nu faktiskt uppenbart att ministerrådet arbetade för att avsätta hela kommissionen och inte för att skapa klarhet i personliga felsteg.
Indeed, it now seems clear that the Council of Ministers is seeking to discredit the entire Commission rather than to highlight the shortcomings of individuals.
SwedishMina kolleger och jag har kommit överens om att detta stora felsteg av företrädarna för den tidigare socialdemokratiska och gröna förbundsregeringen måste utredas.
My colleagues and I are agreed that this gross misconduct on the part of the representatives of the former Social Democrat/Green Federal Government needs to be investigated.