"förseelse" için İsveççe-İngilizce çeviri

SV

"förseelse" İngilizce çeviri

volume_up
förseelse {comm. gen.}

SV förseelse
volume_up
{ortak cins}

förseelse (ayrıca: brottslighet, brott, lagöverträdelse)
förseelse (ayrıca: fel, misstag, skavank, brist)
volume_up
fault {isim}
Det av oss använda engelska ordet "offence" översattes med "Vergehen" (förseelse).
The English word "offence' that we used was translated as "Vergehen' .
Detta är ingen obetydlig förseelse - den har utförts avsiktligt.
This is not a minor offence - it was done with intent.
En större förseelse medför en större administrativ påföljd.
For a larger offence, a larger administrative sanction applies.
förseelse (ayrıca: brott, anstöt, förnärmelse)
volume_up
offense {isim} [Amer.]

"förseelse" için eşanlamlılar (İsveççe):

förseelse
förse

İngilizce' de "förseelse" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

SwedishI värsta fall kan det gälla gränsen mellan ett brott och en mindre förseelse.
In extreme cases this may involve the boundary between a crime and a minor misdemeanour.
SwedishMomsbedrägeri är ingen bagatellartad förseelse.
(DE) Mr President, ladies and gentlemen, VAT fraud is not a mere peccadillo.
SwedishDet är nödvändigt eftersom skatteflykt inte är en bagatellartad förseelse.
It is necessary because tax evasion is no mere peccadillo.
SwedishEn allvarlig förseelse medför en straffrättslig påföljd.
I hope these rumours of so-called financial sanctions to be taken against Ireland are untrue.
SwedishDe grep mig bara för nån gammal förseelse.
They caught in here with some... warrant or something, you know
SwedishMen givetvis måste det användas i proportion till vilken typ av förseelse det handlar om samt hur varaktig och allvarlig den är.
But obviously it must be used in proportion to the nature, duration and seriousness of the offences.
SwedishDet får inte vara så att samma förseelse beläggs med andra följder i medlemsstat nr 1 än i medlemsstat nr 2.
It is not acceptable for the same act to have different consequences in Member State No 1 as compared with Member State No 2.
SwedishEn annan sak som jag anser vara viktig är att människohandel skall betraktas som ett brott och inte som en förseelse.
A point which I also believe to be important is that trafficking should be treated as a crime and not a misdemeanour.
SwedishFörslaget medför inga problem om den förseelse som domen gäller betraktas som ett brott i båda länderna och ger samma straff.
The proposal creates no problems if the action for which a ruling has taken place is punishable in both Member States and if the same penalty applies.
SwedishAllt detta faller inte under ordet brott, men det medger jag, naturligtvis under ordet förseelse, som här kom in felaktigt på grund av översättningen.
All that does not fall within the meaning of "Verbrechen' as far as I am concerned, but I admit that it does qualify for "Vergehen' , which was incorrectly introduced here in translation.
SwedishAllt detta faller inte under ordet brott, men det medger jag, naturligtvis under ordet förseelse, som här kom in felaktigt på grund av översättningen.
All that does not fall within the meaning of " Verbrechen ' as far as I am concerned, but I admit that it does qualify for " Vergehen ', which was incorrectly introduced here in translation.