"förekomst" için İsveççe-İngilizce çeviri

SV

"förekomst" İngilizce çeviri

volume_up
förekomst {comm. gen.}

SV förekomst
volume_up
{ortak cins}

förekomst (ayrıca: tillvaro, existens, liv, försörjning)
Ingen har kunnat bevisa deras förekomst i Rumänien.
No one has been able to prove their existence in Romania.
Förekomsten av dessa nät bekräftar behovet av ett gemensamt rättsligt område.
The existence of these networks confirms the need for a common judicial area.
Förekomsten av neutrala länder försvårar integrationen inom andra pelaren.
The existence of neutral countries obstructs integration in the second pillar.
förekomst (ayrıca: frekvens, fördelning)
Vi vet verkligen inte tillräckligt om dess förekomst i alla medlemsstater i gemenskapen.
We certainly do not know enough about its incidence in all the Member States of the Community.
I Irland har vi en mycket hög förekomst av ärftliga sjukdomar som cystisk fibros och spina bifida.
In Ireland we have a very high incidence of inherited diseases such as cystic fibrosis and spina bifida.
Den övre gränsen för denna nivå är en förekomst av 100 fall per miljon vuxna nötkreatur under de senaste tolv månaderna.
The upper limit of this level is an incidence of 100 cases per million adult cattle over the past 12 months.
förekomst (ayrıca: händelse, tilldragelse, händelsen)
I fältet förekomst kan du ange vid vilken förekomst söktexten ska ersättas.
With the Occurrence value indicate the number of occurrences for which the search text is to be replaced.
förekomst (valfri) anger vid vilken förekomst i ordningen av söktexten ersättningen ska göras.
Occurrence (list of options) indicates how many occurrences of the search text are to be replaced.
För barn som mig, att bli kallad barnslig kan vara en vanlig förekomst.
For kids like me, being called childish can be a frequent occurrence.

"förekomst" için eşanlamlılar (İsveççe):

förekomst

İngilizce' de "förekomst" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

SwedishI ekologiska föreskrifter tillåts en förekomst av upp till 5 procent icke-ekologiska ingredienser.
Organic regulations allow for the presence of up to 5 % non-organic ingredients.
SwedishI ekologiska föreskrifter tillåts en förekomst av upp till 5 procent icke-ekologiska ingredienser.
Organic regulations allow for the presence of up to 5% non-organic ingredients.
SwedishBestämmelser om ekologiska livsmedel tillåter en förekomst av fem procent icke-ekologiska ingredienser.
Organic regulations allow for the presence of up to 5 % non-organic ingredients.
SwedishBestämmelser om ekologiska livsmedel tillåter en förekomst av fem procent icke-ekologiska ingredienser.
Organic regulations allow for the presence of up to 5% non-organic ingredients.
SwedishTröskelvärdena för slumpartad förekomst av GMO bör överensstämma i de båda dokumenten.
The threshold values for the adventitious presence of GMOs need to be coordinated in the two texts.
SwedishFörsurningen leder till skogsdöd, minskad skogstillväxt, minskad förekomst av växtbestånd samt fiskdöd.
Acidified water also releases heavy metals which constitute a health problem.
SwedishFör det fjärde välkomnar jag också att allmän slakt av besättningen vid förekomst av BSE avskaffas.
This new rule will make it possible to compare Member States’ statistics.
SwedishDet är för den senare typen vi tillåter en förekomst på upp till 1 procent, inte för den tidigare.
It is the latter type, for which we are allowing the presence of up to 1%, not the former.
SwedishDiskussionen om oavsiktlig förekomst av GMO relaterar därför inte till frågor om säkerhet.
For this reason, the discussion about unintended presence of GMOs does not relate to safety issues.
SwedishDet är för den senare typen vi tillåter en förekomst på upp till 1 procent, inte för den tidigare.
It is the latter type, for which we are allowing the presence of up to 1 %, not the former.
SwedishI förslaget klargörs emellertid den ekologiska aktörens ansvar för att undvika förekomst av GMO.
However, it does clarify the organic operator's responsibility for avoiding the presence of GMOs.
SwedishVarje förekomst av bedrägerier och oegentligheter är oacceptabel och tvingar oss alla att betala mer skatt.
Any level of fraud and irregularity is unacceptable and forces us all to pay more taxes.
SwedishFör det fjärde välkomnar jag också att allmän slakt av besättningen vid förekomst av BSE avskaffas.
Fourthly, I also welcome the fact that the general cull of the herd when BSE appears is abolished.
SwedishEn toleransgräns på 1 procent för slumpartad förekomst av GMO i icke GMO-produkter vore realistisk.
A tolerance threshold of 1% for the adventitious presence of GMOs in non-GM products is realistic.
SwedishEn toleransgräns på 1 procent för slumpartad förekomst av GMO i icke GMO-produkter vore realistisk.
A tolerance threshold of 1 % for the adventitious presence of GMOs in non-GM products is realistic.
SwedishVad tröskelvärdet beträffar: för oavsiktlig förekomst kommer min grupp att stödja 0,5 procent eller lägre.
As for the threshold value, my group will be endorsing 0.5% or lower for accidental presence.
SwedishVad tröskelvärdet beträffar: för oavsiktlig förekomst kommer min grupp att stödja 0,5 procent eller lägre.
As for the threshold value, my group will be endorsing 0.5 % or lower for accidental presence.
SwedishDenna samtidiga förekomst har alltid utgjort en rättslig risk.
This coexistence has always constituted a legal risk.
SwedishNär det gäller märkning måste förekomst av aspartam i ett livsmedel anges på produkten, som för alla andra tillsatser.
The Commission can accept such a clause and welcomes the fact that it is limited in time.
SwedishDärför skall patienter och personal som kan tänkas vara bärare screenas för förekomst av resistenta bakterier.
Therefore, patients and staff who may be carriers screened for the presence of resistant bacteria.