"får vidtas" için İsveççe-İngilizce çeviri

SV

"får vidtas" İngilizce çeviri

"får vidtas" için örnek kullanımlar

İngilizce' de "får vidtas" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

SwedishMed hänsyn till detta får det särskilt inte vidtas åtgärder som begränsar importen.
In this respect, in particular, no measure restricting imports may be laid down.
SwedishFörsvarsåtgärder och motverkande åtgärder får vidtas med aktieägarnas godkännande.
Defensive and frustrating action is possible with shareholder approval.
SwedishDet är den enda möjliga vägen att agera, men sådana åtgärder får inte vidtas av EU:s institutioner.
It is the only possible course of action, but such action may not be taken by the institutions of the European Union.
SwedishDet är den enda möjliga vägen att agera, men sådana åtgärder får inte vidtas av EU: s institutioner.
I believe that when grounds of reprisal have been ascertained, the judiciary should take particularly strong measures.
SwedishDen första är behovet av en straffrätt, eftersom straffrättsliga åtgärder bara får vidtas när det är nödvändigt.
The first is the need for criminal legislation, because criminal sanctions can only be imposed when necessary.
SwedishDet kommer jag att göra därför att åtgärder av detta slag endast får vidtas på grundval av avgörande vetenskapliga bevis.
I shall do so because action of this sort must be taken only and exclusively on the basis of conclusive scientific evidence.
SwedishPassagerarsäkerheten är oerhört viktig, men de åtgärder som vidtas får inte kränka medborgarnas grundläggande rättigheter.
Passenger security is vitally important, but the measures being taken should not result in the violation of citizens' fundamental rights.
SwedishI artikel 159.3 i EG-fördraget anges att särskilda åtgärder får vidtas utanför fonderna för att genomföra de ekonomiska och sociala sammanhållningsmål som fastställs i fördraget.
In my opinion, it is absolutely crucial that a compromise be reached during the Luxembourg Presidency, or in other words in the first six months of this year.
SwedishTrots alla de åtgärder som vidtas får vi emellertid inte lämna obeaktat att det finns ett mål som inte har tagits upp här, nämligen hänsynen till den personliga ansvarsfördelningen.
However, in all the proposed measures, we must not fail to recognise that one objective has not been addressed here, namely taking into account the distribution of the refugee burden.

Sözlükte diğer kelimeler

Swedish
  • får vidtas

Daha da fazla çeviri için bab.la Almanca-Türkçe sözlüğüne bakın.