"får vi se vad" için İsveççe-İngilizce çeviri

SV

"får vi se vad" İngilizce çeviri

"får vi se vad" için örnek kullanımlar

İngilizce de "får vi se vad" için benzer çeviriler

får isim
English
får fiil
English
sıfat
English
fiil
zamir
English
vi zamir
English
se fiil
vad isim
vad zarf
English
vad zamir
English
vad ünlem
English
far isim
English
fara isim
fara fiil
väd isim
English
våd isim
English

İngilizce' de "får vi se vad" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

SwedishNu får vi se vad rådet kommer att besluta.
That is the present situation and now we shall see what the Council decides.
SwedishJag kommer att försöka styra det hela enligt min övertygelse och så får vi se vad resultatet blir.
I will try to push it in the direction of my convictions, and we will see what the result is.
Swedishfår vi se vad den följande brottningsmatchen ger för resultat.
Then there will be the second reading and there we will see what the outcome of the subsequent wrestling match is.
SwedishJag ska be att sekretariatet undersöker det som ni har berättat och sedan får vi se vad vi kan göra åt saken.
I shall ask the secretariat to look into what you have told us, and then we will see what we can do about it.
SwedishVi går in i förhandlingarna i förlikningskommittén med rådet, och då får vi se vad som kommer ut av det.
We are entering into the negotiations in the Conciliation Committee with the Council, and we shall then see what emerges.
SwedishOckså här får vi se vad rådet beslutar.
SwedishFår vi se vad du har där, Rathbone.
SwedishSedan får vi se vad reaktionen blir.
SwedishSedan får vi se vad som händer.
SwedishÅterigen får vi se vad studien visar och huruvida ett förbud med undantag skulle vara en bättre lösning än det nuvarande systemet, där arter undersöks från fall till fall.
Again, we shall see what the study tells us and whether a ban with derogations would be a better solution than the current system, which is a case-by-case examination of species.
SwedishRättsligt är bestämmelserna i direktivet nu gällande och måste följas, men för ögonblicket funderar vi över riktlinjerna och analyserar svaren och sedan får vi se vad vi kan göra.
Legally, the provisions in this directive are now valid and must be followed, but for the moment, we are thinking about guidelines and analysing the replies, and then we will see what we can do.

Sözlükte diğer kelimeler

Swedish
  • får vi se vad

Daha fazla çeviri Türkçe-Almanca sözlüğünde.