"får uppleva" için İsveççe-İngilizce çeviri

SV

"får uppleva" İngilizce çeviri

"får uppleva" için örnek kullanımlar

İngilizce' de "får uppleva" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

SwedishDe tror att mat från McDonald's är godare, och det får dem att uppleva det som godare.
They believe McDonald's food is tastier, and it leads them to experience it as tastier.
SwedishDet är mycket glädjande att man en och annan gång också får uppleva det i denna frågestund.
It is a pleasure to see that this can sometimes happen during Question Time.
SwedishHan får uppleva ett kinesiskt arbets - läger om han inte håller schemat.
He's gonna experience a Chinese labor camp moment...... if he doesn't stick to schedule.
SwedishNu kan detta ge upphov till en katastrof, och det är katastrofen vi återigen får uppleva.
This could only lead to disaster and, once again, it is a disaster that we are witnessing.
SwedishSjälvklart hoppas jag att vi en dag får uppleva ett beslut i denna fråga.
Obviously, I hope that one day we will see this issue resolved.
SwedishDet gläder mig att jag får vara med och uppleva detta historiska ögonblick.
I rejoice to be able to be present at this historic moment.
SwedishMen ni upplever en frihet som andra kvinnor aldrig får uppleva.
But you will experience a freedom other women will never know.
SwedishVi skulle vilja marknadsföra Europa lite mindre och se till att folk får uppleva lite mer av Europa.
I understand that you now want to refer to it as the Barroso package instead of the Prodi package.
SwedishI annat fall får vi uppleva diskriminering av medlemsstaterna.
Otherwise we shall see discrimination against Member States.
SwedishVi skulle vilja marknadsföra Europa lite mindre och se till att folk får uppleva lite mer av Europa.
We would like to promote Europe a little less and ensure that people experience Europe a little more.
SwedishOm vi betraktas som kycklingar, får vi uppleva hur avföring från dem ovanför trillar ner på dem under.
If we are regarded as chickens, we shall see how faeces from those above fall down onto those below.
SwedishUnder besöken på företagen får jag ofta uppleva klagomål över all byråkrati och alla formaliteter.
When I visit companies I often hear the complaint that there is too much bureaucracy and too many formalities.
SwedishMen det finns en möjlighet att järnvägen får uppleva en renässans, och det är detta vi skall gå efter.
But the opportunity for the renaissance of the railways is at hand, and that is what we should strive for.
SwedishEU får varje år uppleva mänskliga katastrofer: många människor omkommer och allt fler blir offer för människosmuggling.
With the arrival of spring and better weather conditions, illegal migration flows are likely to rise.
SwedishDen nya kommissionen går i rätt riktning och vi hoppas att vi får uppleva ett slut på den här sortens rapporter.
The new Commission is heading in the right direction and we hope that we will see an end to these kinds of reports.
SwedishVi måste undvika ett system som utvecklas gradvis, där vissa medborgare inte får uppleva framtiden förrän 50 år efter de andra.
We must prevent a piecemeal system where some citizens only see the future 50 years after the others.
SwedishEtt så nära samarbete får man inte ofta uppleva.
SwedishJag får äntligen uppleva det riktiga Prag.
SwedishOm vi en dag får uppleva katastrofer på vår kontinents södra del fruktar jag att befolkningarna kommer att förebrå oss för det.
I am afraid that if, one day, we have disasters in the south of our continent, the public will blame us.
SwedishLåt oss hoppas att vi under de kommande dagarna inte får uppleva att den positiva stämningen bryter samman i Nordirland.
Let us hope that in the next few days we will not see any breakdown of the current positive actions in Northern Ireland.

Sözlükte diğer kelimeler

Swedish
  • får uppleva

Daha fazla çeviri İngilizce-Türkçe sözlüğünde.