"får tillräckligt" için İsveççe-İngilizce çeviri

SV

"får tillräckligt" İngilizce çeviri

"får tillräckligt" için örnek kullanımlar

İngilizce de "får tillräckligt" için benzer çeviriler

får isim
English
får fiil
English
sıfat
English
fiil
zamir
English
tillräckligt sıfat
English
tillräckligt zarf
tillräckligt zamir
English
far isim
English
fara isim
fara fiil

İngilizce' de "får tillräckligt" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

SwedishInte en miljon, men du hittar säkert en om du får henne tillräckligt full.
Maybe not a million, but I'm sure you could find one, if you got her drunk enough.
SwedishVi får tillräckligt med papper som det är, men det måste ske så snabbt som möjligt.
We have enough reading to do already, but it must be provided as swiftly as possible.
SwedishPakistans folk har redan lidit tillräckligt och får inte utsättas för ytterligare lidande.
The people of Pakistan have already suffered enough and must not suffer further.
SwedishOm flickan inte arbetar tillräckligt får hon utstå en stor mängd misshandel.
If the girl does not work enough, she suffers a torrent of physical abuse.
SwedishVi i Europaparlamentet får inte tillräckligt mycket information från er.
We in the European Parliament are no longer receiving sufficient information from you.
SwedishRatificeringsprocessen bör kunna avslutas om vi får tillräckligt många röster i parlamentet.
The ratification process should be concluded if we find enough votes in Parliament.
SwedishDet finns en oro över att de inte får tillräckligt med stöd eller inte blir identifierade.
There is concern that they are not being properly supported or identified.
SwedishMin kusin Polle dog eftersom han inte kunde får tillräckligt bra sjukvård.
My cousin Polle died because he could not get adequate healthcare.
SwedishDe får inte tillräckligt stöd av de nationella regeringarna.
They are not getting enough nor receiving enough help from their national governments.
SwedishVi måste dock se till att de får tillräckligt stöd.
However, we need to ensure that the RAC areas are adequately supported.
SwedishPå det sättet kan var och en se efter att det egna landets intressen får tillräckligt utrymme.
In this way everyone can easily see if the interests of their own country are being given due attention.
SwedishFörhoppningsvis får vi alla leva tillräckligt länge för att få göra det.
SwedishÖver en miljon bulgarer lider av kroniska sjukdomar men får inget tillräckligt hälsoskydd.
Over a million Bulgarians suffer from chronical diseases and they do not receive sufficient health protection.
SwedishDet är viktigt att Solvit-centrumen får tillräckligt med personal.
It is important that SOLVIT centres are well staffed.
SwedishDet verkar emellertid som om denna sektor inte får ett tillräckligt stort erkännande i de lagar som vi antar.
However it seems that this sector is not being recognised enough in the laws that we are enacting.
SwedishDet kan finnas en enkel förklaring till att din annons eller dina sökord inte får tillräckligt många visningar.
If your ad or keywords aren't receiving enough impressions, there might be a simple explanation.
SwedishHan blir snart gladare, bara han får tillräckligt mycket i sig.
He'll soon be happier, as long as he's had enough.
SwedishMen det förutsätter att instituten får tillräckligt med tid för att förbereda sig på de nya föreskrifterna.
However, that also means that these institutions must be given enough time to prepare for the new rules.
SwedishSamtidigt tänker jag här särskilt på skogsbruket, vilket ännu idag inte får tillräckligt med stöd.
At the same time, I am thinking here of forestry, in particular, which, to this day, does not get adequate support.
SwedishUnder förutsättning att vi får tillräckligt många anmälningar kommer vi även att ge en reguljär kurs på nivå C1.
Provided there is a sufficient number of participants we will also give a regular course on Level C1.

Sözlükte diğer kelimeler

Swedish
  • får tillräckligt

bab.la İngilizce-Türkçe sözlüğüne bir göz at.