"får ta på" için İsveççe-İngilizce çeviri

SV

"får ta på" İngilizce çeviri

"får ta på" için örnek kullanımlar

İngilizce' de "får ta på" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

SwedishHan säger att vi inte får ta oss rollen som järnvägsbolagens marknadschef.
He says that we must not take over the role of railway company marketing managers.
SwedishI överväldigande hög grad är det kvinnor som får ta sig den här rollen.
It is overwhelmingly women who have to take on this role.
SwedishSkadorna gottgörs inte medan samhället och näringslivet får ta sig förlusten, så är det bara.
Injuries are left uncompensated, while society and the economy absorb the loss: that is just reality.
SwedishPå detta sätt är det den regeringen som får ta sig ansvaret för sin egen utveckling efter en dialog med EU och utarbetandet av en strategi.
In this way, it is that government that will assume responsibility for its own development, following dialogue with the Union and the drafting of a strategy.
SwedishVid fördelningen uppstår det en felkvot, som staterna får ta sitt ansvar, som gör en betänklig, framför allt som en avsevärd procentsats av denna kan härledas till bedrägerier.
A number of errors for which the Member States are to blame occur during the distribution of funds, which makes us apprehensive, especially as a considerable percentage is the result of fraud.

Sözlükte diğer kelimeler

Swedish
  • får ta på

İngilizce-Türkçe sözlüğünde daha fazla kelime ara.