"får stå tillbaka för" için İsveççe-İngilizce çeviri

SV

"får stå tillbaka för" İngilizce çeviri

"får stå tillbaka för" için örnek kullanımlar

İngilizce de "får stå tillbaka för" için benzer çeviriler

får isim
English
får fiil
English
sıfat
English
fiil
zamir
English
stå fiil
tillbaka- sıfat
English
tillbaka sıfat
English
tillbaka zarf
för isim
English
för zarf
English
för fiil
English
för edat
för bağlaç
English
för- sıfat
föra fiil
far isim
English
fara isim
fara fiil
fara isim
fara fiil
sta zarf

İngilizce' de "får stå tillbaka för" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

SwedishVi får inte acceptera att de mänskliga rättigheterna får stå tillbaka för ekonomiska intressen vid anslutningen.
We cannot allow that in the course of accession, economic interests should win out over human rights.
SwedishDet får inte vara så att detta demokratiskt direktvalda parlaments möjligheter får stå tillbaka för det som rådet kan göra.
We cannot allow the potential of this democratic and directly-elected Parliament to lag behind what the Council can do.
SwedishDet gör att djurtransportbestämmelserna får stå tillbaka för andra bestämmelser, och det anser jag inte vara befogat.
This implies that the rules on animal transport are less important than others and, in my opinion, there is no justification for that.
SwedishJag har märkt att en ny helhetssyn håller på att utvecklas i Europa, liksom i min hemregion, vilket innebär att ett hierarkiskt synsätt får stå tillbaka för samverkan.
I have noticed that in Europe, even in my own region, a new synthesis is developing: hierarchy is making way for synergy.
SwedishFår jag ändå be er: vill ni, vilket jag bad om förra gången, förbättra situationen så att cyklisterna inte alltid får stå tillbaka för bilisterna.
I would therefore ask you again, as I did last time, to ensure that improvements are made so that cyclists do not always have to take second place to car-drivers.

Sözlükte diğer kelimeler

Swedish
  • får stå tillbaka för

İngilizce-Türkçe sözlüğünde daha fazla kelime ara.