"fädernesland" için İsveççe-İngilizce çeviri

SV

"fädernesland" İngilizce çeviri

SV fädernesland
volume_up
{nötr}

fädernesland (ayrıca: område, land, trakt, hemland)
Vi har inte gjort någonting för Europa, och jag har räddat mitt fädernesland.
We did nothing for Europe, and I saved my home country. '
Över 100 000 letter har redan lämnat sitt fädernesland.
More than 100 000 people from Latvia have already left their native country.
Vi har inte gjort någonting för Europa, och jag har räddat mitt fädernesland."
We did nothing for Europe, and I saved my home country.'
fädernesland (ayrıca: fosterland)

İngilizce' de "fädernesland" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

SwedishDe bor i EU:s medlemsstater utan att någonsin ha flyttat från sitt fädernesland.
They live within European Member States while never having moved from their ancestral lands.
SwedishVidare måste jag med stor sorg i hjärtat konstatera att ingen är profet i sitt fädernesland.
Sadly, I have to note that even one's fellows forsake one from time to time.
SwedishKontinenten Europa är inte vårt fädernesland och kommer aldrig att vara det.
The continent of Europe is not our fatherland and never can be.
SwedishGenom sina handlingar bevisade de för dem som ansåg att proletariatet inte hade något fädernesland, att de misstog sig.
In so doing they proved those who believed that the proletariat has no fatherland to be mistaken.
SwedishHar Frankrike, som sedan tvåhundra år är de mänskliga rättigheternas fädernesland, inte större målsättningar än så?
Is France, the homeland of human rights for two centuries, not going to set a more ambitious objective?
SwedishEuropa är rättigheternas fädernesland.
SwedishDet är ett bra folk, som har lidit mycket i sin historia, och som trots detta fortsätter att hålla fast vid sin tro och sitt fädernesland.
They are good people who have suffered a great deal throughout their history, and yet still believe in their faith and their homeland.
SwedishAmerikas förenta stater är kapitalismens fädernesland, där penningen är modersmålet och makten utövas genom marknadens diktatur.
The United States of America is the fatherland of capitalism, where money is the mother tongue and where power is wielded by the dictatorship of the market.
SwedishVi måste alla se fram emot den dag då, med vårt stöd, folkets röster kan höras lika högt och tydligt i deras fädernesland.
We must all look forward to the day when, with our support, the voices of the people can be heard equally loudly and equally clearly in the land of their fathers.
SwedishVi måste alla se fram emot den dag då, med vårt stöd, folkets röster kan höras lika högt och tydligt i deras fädernesland.
Yesterday the President of Azad Kashmir came to the Parliament to open an exhibition at the start of EU-Kashmir week, the first time there has been such an occasion.
SwedishTrots krig, ekonomiska kriser, interna politiska strider och assimilering har de inte övergett sitt månghundraåriga fädernesland, som samtidigt är deras nya hemland.
Despite wars, economic crises, internal political battles and assimilation, they did not abandon their ancestral, longstanding and yet new homeland.
SwedishDen polska nationen har förkastat denna formulering och anser inte att dessa landområden är en kompensation från Rysslands sida för den östra hälften av vårt fädernesland.
The Polish nation has rejected this formula and does not consider these territories as compensation by Russia for the eastern half of our fatherland.
SwedishI dagens klimat, där Europa - forna dagars fädernesland - än en gång håller på att ödelägga vår europeiska bördsrätt, är det inte lätt att veta vad man ska säga.
In the current climate, in which Europe, the fatherland of yesteryear, is again in the process of destroying our European birthright, it is difficult to know what to say.
SwedishDen inre marknaden må till stora delar vara en realitet för varor och kapital, men den är allt annat än en realitet för människor som förtjänar sitt levebröd utanför sitt fädernesland.
The internal market may have been largely achieved in terms of goods and capital, but it is far from a reality for people who earn their living outside their native land.
SwedishOm man hotar Iran med ingripande utifrån kommer många människor i Iran som hatar den aktuella regeringen att skynda till regeringens undsättning för att försvara sitt fädernesland.
If you threaten Iran with foreign interventions, many people in Iran who hate the current government will actually rush to the government's support in order to defend their fatherland.