"egendom" için İsveççe-İngilizce çeviri

SV

"egendom" İngilizce çeviri

volume_up
egendom {comm. gen.}

SV egendom
volume_up
{isim}

egendom (ayrıca: egendom, besatthet, besittande, ägodel)
That is my most treasured possession.
I vinstintressets namn struntar man fullständigt i att vatten är samhällets egendom som ingen kan fråntas.
In the name of profit, the fact that water is a social possession ,which no one can be deprived of, is being completely ignored.
Medborgare kan förlora sin egendom, sitt levebröd, ruineras och till och med dömas till fängelse om de inte betalar.
If they do not pay, citizens can lose their possessions, their livelihoods, be made bankrupt and even go to jail.

"egendom" için eşanlamlılar (İsveççe):

egendom

İngilizce' de "egendom" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

SwedishDet traditionella maktförhållandet utgår från att endast egendom och ledning räknas.
According to traditional power relations, only ownership and management count.
SwedishEgendom måste återges och flyktingars rätt att återvända måste garanteras.
Properties must be given back and refugees' right to return must be guaranteed.
SwedishDeras egendom var inte anonym, och deras personal arbetade där hela livet.
Their ownership was not anonymous and their staff worked there all their lives.
SwedishRedan nu håller brittiska ambassader runt om i världen på att sälja ut egendom.
Already, British embassies around the world are selling off properties.
SwedishAktiekapitalet kan bestå av kontanter eller egendom som är till nytta för verksamheten.
The share capital may include cash or other assets of value to the business.
SwedishAlla resultat och alla bidrag borde föras till offentlig egendom.
All the outcomes and all the contributions should be put into the public domain.
SwedishDessa små och medelstora företag producerar vad som i praktiken är allmän egendom.
These SMEs frequently produce, what are in effect, public goods.
SwedishKoncentration av egendom och makt är en del av kapitalismens logik.
Concentration of wealth and power is part and parcel of capitalist logic.
SwedishDet har aldrig funnits något behov av att göra fisken till en gemensam egendom.
There was never any need to take fish into common ownership.
SwedishDen privata egendom som ligger inom detta område får inte längre bebyggas.
Private properties in this zone may no longer be built on.
SwedishVi hade kunnat ha en anständig gemensam fiskeripolitik utan att göra fisken till gemensam egendom.
We could have had a decent common fisheries policy without taking fish into common ownership.
SwedishDen store engelske tänkaren och statsmannen Francis Bacon sade: " Egendom är som gödsel.
Francis Bacon, the great English thinker and statesman handed down the maxim: ' Ownership is like dung.
SwedishSlutligen vill jag nämna införandet i artikel 17 av en hänvisning till global offentlig egendom.
Finally, I would mention the introduction, in Article 17, of a reference to global public goods.
SwedishRuntom i världen går det framåt för samhällen med ett starkt skydd för immaterialrättslig egendom.
Across the world societies with strong IP protection move forward.
Swedishegendom? eller ?utnyttjanderätt?.
Namely the question whether these slot rights are 'owned' or constitute a 'right of usage'.
SwedishKonsumentskydd när det gäller vissa aspekter på nyttjanderätten till fast egendom på tidsdelningsbasis (debatt)
Protection of consumers in respect of certain aspects of timeshares (debate)
SwedishKonsumentskydd när det gäller vissa aspekter på nyttjanderätten till fast egendom på tidsdelningsbasis (
Protection of consumers in respect of certain aspects of timeshares (
Swedishegendom? eller? utnyttjanderätt?.
Namely the question whether these slot rights are 'owned ' or constitute a 'right of usage '.
SwedishLagen innebar att egendom som låg inom detta område förstatligades.
Properties within this area were nationalised by the act.
SwedishDessa anläggningar är hela Europeiska gemenskapens egendom och ansvar, inte bara forskningsprogrammens.
Conclusion 9 spells that out most clearly, and I fully support it.