"bränna" için İsveççe-İngilizce çeviri

SV

"bränna" İngilizce çeviri

SV

bränna [brände|har bränt] {fiil}

volume_up
1. "pengar", argo
bränna
2. diğer
Miljömässigt sett är det lika bra att bränna gammal plast som att bränna ny olja för energiåtervinning.
It is just as good environmentally to burn old plastic as to burn new oil for energy recovery.
Kommer man att bränna ut ögonen på folk, stena kvinnor eller hugga av händerna på folk?
Will it burn out people ’ s eyes, stone women or cut off people ’ s hands?
Engelsmännen kommer bränna ner den innan dom drar iväg till La Roque.
The English will burn it to the ground before they move to La Roque.
bränna (ayrıca: slösa)
Flyger över hela galaxen, letar efter något som de kan bränna upp.
Flying all around the galaxy...... looking for anything they could find to burn up.
Om utvecklingsländerna, inklusive nästan tre miljarder människor i Kina och Indien, tar efter den amerikanska konsumtionskulturen, då kommer vi att bränna upp vår planet.
If the developing nations, including almost three billion people in China and India, follow the American way of consumption then we will burn up our planet.
bränna (ayrıca: destillera, rena)
Do you want this anemone to sting you?
They will... not sting you!
bränna (ayrıca: sveda)
3. Tıp
När jag tog på mig arbetet visste jag att det var något som inte bara skulle ge rök, som vissa inlägg som görs här, utan också eld, som vi kunde bränna oss på.
When I took it on, I knew that this would be a report not only making smoke, like some of the speeches made here, but also made of fire, fire that could burn us.

"bränna" için eşanlamlılar (İsveççe):

bränna
Swedish

İngilizce' de "bränna" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

SwedishDet enda effektiva sättet att bekämpa sjukdomen är att avverka eller bränna träden.
The only effective method of combating the disease is to cut down or burn the trees.
SwedishSvaret är att ingen betalar de sociala kostnaderna för att bränna kol, gas och olja.
The answer is that nobody pays the social costs of burning coal, gas and oil.
SwedishDet låter heller inte som man skall bränna dessa hemma på sin bakgård.
Nor does it sound as if one should be burning them at home in one' s backyard.
Swedishhellre bränna än vaccinera?.
I believe that policy is much better than the one of 'don't vaccinate but rather burn'.
SwedishDe fattigaste i Zimbabwe vill inte skjuta, döda, plundra och bränna skördar.
The poorest in Zimbabwe do not want to shoot, kill, loot and burn crops.
SwedishKommer man att bränna ut ögonen på folk, stena kvinnor eller hugga av händerna på folk?
Will it burn out people ’ s eyes, stone women or cut off people ’ s hands?
Swedishhellre bränna än vaccinera?.
I believe that policy is much better than the one of 'do n't vaccinate but rather burn '.
SwedishAtt bränna ner läger, jaga människor längs gatorna är oacceptabelt!
Burning down camps, chasing people through the streets - this is unacceptable!
SwedishKommer man att bränna ut ögonen på folk, stena kvinnor eller hugga av händerna på folk?
Will it burn out people’s eyes, stone women or cut off people’s hands?
SwedishFlyger över hela galaxen, letar efter något som de kan bränna upp.
Flying all around the galaxy...... looking for anything they could find to burn up.
SwedishJag ska leta reda på vart du bor och bränna upp ditt hus, din jävla skit!
I'll find where you live and burn your house down, you piece of shit!
SwedishDet är spekulationer att från ett faktiskt konstaterande bränna upp hela utbildningssystemet.
It would be rash to burn down the whole system of education just because of one finding.
SwedishAtt bränna avfall och kalla det för materialutnyttjande är att tänja sin fantasi till det yttersta.
Burning waste and calling it recovery is stretching the imagination to the extreme.
SwedishEngelsmännen kommer bränna ner den innan dom drar iväg till La Roque.
The English will burn it to the ground before they move to La Roque.
SwedishAnnars skulle du ha fått bränna en son i stället för att välkomna en dotter.
Lf I'd let him fight Menelaus for her...... you'd be burning a son's body, not welcoming a daughter.
SwedishDet är mycket klokare miljömässigt sett att bränna detta trä som en energikälla i bostadshus.
It is a lot wiser ecologically if this wood is burnt as an energy source in people's houses.
SwedishOm jag förstår saker och ting korrekt på den vetenskapliga nivån, behövs det plast för att bränna tomater.
If I understand matters scientific correctly, you need plastic to burn tomatoes.
SwedishDessa maskiner kom upp ur marken och började bränna upp allt.
This machine, it crawled out of the ground, started torching everything.
SwedishDet finns gott om småskitar som kan bränna kalkonburgare.
I can find a hundred other little punks like you, can burn a turkey burger.
SwedishVi begär bokstavligt talat av våra fiskare att de skall bränna sina skepp.
We are literally asking our fishermen to burn their boats.