"blomstrande" için İsveççe-İngilizce çeviri

SV

"blomstrande" İngilizce çeviri

SV blomstrande
volume_up
{sıfat}

blomstrande
Särskilt den blomstrande handeln med boskapsuppfödning kollapsade.
In particular, the flourishing trade in breeding cattle collapsed.
Människosmugglarnas industri är verkligen blomstrande.
The trade in smuggling human beings is undeniably flourishing.
Vi behöver mer investeringar, mer tillväxt och fler blomstrande företag i Europa.
We need more investments, more growth, and more, flourishing businesses in Europe.
Det som en gång var ett blomstrande land har nu vänts upp och ned av sin president.
Once a prosperous country, it has been turned on its head by its President.
I kristider kan den även bidra till att skapa en stabil och blomstrande ekonomisk miljö.
In a time of crisis, it may also assist in creating a stable and prosperous economic environment.
Men det här påminner mer om att fattigare länder lämnar välgörenhetsbidrag till blomstrande länder.
But this seems more like poorer countries making charitable contributions to prosperous ones.
blomstrande (ayrıca: blommig, blomsterprydd, blomsterrik)
volume_up
flowery {sıf.}
Resolutionen är begränsad till blomstrande uttalanden och rena önskningar som inte rör själva problemets kärna.
The resolution is limited to flowery declarations and mere wishes that do not touch upon the essence of the problem.
Men all denna jargong kan inte dölja en obekväm sanning: Den gemensamma fiskeripolitiken har inte fungerat, fungerar inte och kan inte fungera hur än många reformer som kläs i blomstrande ord.
But all that jargon does is to hide an uncomfortable truth: the common fisheries policy has not worked, does not work and cannot work no matter how much reform is dressed up in flowery words.
blomstrande (ayrıca: fullt utslagen)
volume_up
full-blown {sıf.} (about e.g. a flower)
I dag högtidlighåller vi med rätta i parlamentet tjugoårsdagen av Berlinmurens fall och av en blomstrande socialism.
Today, we rightly commemorated in Parliament the 20th anniversary of the fall of the Berlin Wall and of full-blown socialism.

"blomstrande" için eşanlamlılar (İsveççe):

blomstrande

İngilizce' de "blomstrande" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

SwedishI Skottland har vi en blomstrande ekologisk sektor, och jag vill se den frodas.
We in Scotland have a thriving organic sector and I want to see that flourish.
SwedishEn blomstrande och dynamisk marin ekonomi kan endast åstadkommas genom en sund marin miljö.
A dynamic marine economy can flourish only where there is a healthy marine environment.
SwedishJag tänker här särskilt på Brasilien och det blomstrande portugisiska samhället i Venezuela.
We refer specifically to Brazil and to the thriving Portuguese community in Venezuela.
SwedishVi kan antingen förvandla vår värld till en blomstrande trädgård eller störta den i fördärvet.
We shall either transform our world into a blossoming garden or bring about its ruin.
SwedishDetta visar att den politiska kulturen fortfarande är mångfaldig och blomstrande på EU-nivå.
This demonstrates that political culture at European level is still diverse and thriving.
SwedishSkall man då anta att denna sektor i dag är definitivt blomstrande?
Should we take the view that this sector is now positively thriving?
SwedishVi vill ha ett demokratiskt, blomstrande och humant EU.
We want a European Union which is democratic, which prospers, which is humane.
SwedishVi har en blomstrande och dynamisk kommunikationssektor med konsumenter som är aktiva på marknaden.
We have a thriving and dynamic communications sector with active consumers in the marketplace.
SwedishMed Europeiska unionens blomstrande utveckling har denna inkonsekvens med tiden bara stärkts.
Since then, as the European Union has developed, such points of conflict have only become more apparent.
SwedishKvinnohandel är också en brutal och blomstrande affär.
Likewise, business is booming in the brutal trade in women.
SwedishVi måste erkänna att osäkerheten och den blomstrande odlingen av opiumvallmo är två sidor av samma mynt.
We must recognise that insecurity and burgeoning opium poppy production are two sides of the same coin.
SwedishI Förenade kungariket var detta en blomstrande industri.
SwedishI mitt hemland har vi en mycket blomstrande kanalbåtsindustri, som kommissionär Patten just hänvisade till.
In my own country we have a very thriving small canal boat industry to which Commissioner Patten has just referred.
SwedishZimbabwe är beroende av ett blomstrande jordbruk och jordbrukarnas bidrag är avgörande för att hålla ekonomin uppe.
Zimbabwe depends on the success of agriculture and the contribution of these farmers is vital to sustain its economy.
SwedishEn energisk, blomstrande kultursektor är helt klart nödvändig för Europas framgång som en kreativ kunskapsbaserad ekonomi.
An energetic, thriving cultural sector is clearly necessary for Europe's success as a creative, knowledge-based economy.
SwedishTiden innan Sovjetunionen tillkom var faktiskt inte heller en tid av blomstrande demokrati och respekt för de mänskliga rättigheterna.
After all, the Soviet era was not exactly preceded by a Golden Age of democracy and respect for human rights.
SwedishElektronisk handel kan, och har redan, sänkt ribban för inträde för många av dessa blomstrande och innovativa företag.
Electronic commerce can, and already has, lowered the barriers to entry for many of those thriving and innovative businesses.
SwedishBåda har varit blomstrande ekonomier.
SwedishMed dessa anser jag att vi kan se fram emot en verkligt effektiv och blomstrande tjänstemarknad som gynnar konsumenterna.
With those, I think we can look forward to a really effective and thriving services market that works to the benefit of consumers.
SwedishSjälv anser jag att kultur och civilsamhälle även skapar den bas på vilken en dynamisk och blomstrande ekonomi kan konstrueras.
I myself believe that culture and our civil society create a basis on which a dynamic and thriving economy can also be built.