"blomstra" için İsveççe-İngilizce çeviri

SV

"blomstra" İngilizce çeviri

SV blomstra
volume_up
{fiil}

1. genel

blomstra (ayrıca: svänga, frodas, lysa med, demonstrera)
Om man låter piratverksamheten blomstra kommer de inkomsterna att minska.
If you allow the pirates to flourish that revenue will be diminished.
Det är allmänt känt att utan efterfrågan skulle denna affärsverksamhet inte blomstra.
It is generally known that without demand, this business would not flourish.
De behöver ha tillgång till de finansiella resurser som gör det möjligt för dem att blomstra.
They need to be able to have access to the finance that will enable them to flourish.
blomstra (ayrıca: utvecklas, trivas, trivs, växa och frodas)
Vi måste ge detta finansiella instrument med sin låga risk en miljö där det kan blomstra.
This low-risk financial instrument must be given an environment in which it can thrive.
Vi vill alla ha ekonomisk tillväxt och arbetstillfällen, vi vill alla att Europas ekonomier ska blomstra.
We all want economic growth and jobs; we all want the economies of Europe to thrive.
Även de gamla industrisektorerna kan blomstra och bli konkurrenskraftiga om det finns finansiellt stöd för att modernisera dem.
Even the old industrial sectors can thrive and be competitive if there is financial support for their modernisation.
blomstra
blomstra (ayrıca: utvecklas, blomma, stå i blom)

2. "blomma"

blomstra (ayrıca: lyckas, gå bra, ha framgång, ha medvind)
Fråga bilindustrin hur den ska kunna blomstra utan värdepapperisering.
Ask the motor car industry how it will prosper if securitisation is snuffed out.
EU vill att Iran inser sin potential, och att landet ska växa och blomstra.
Europe wants to see Iran realise its potential and to grow and prosper.
Om Ursula Plassnik kan ta efter Metternichs bedrifter så kommer Europa att blomstra.
If Mrs Plassnik can emulate Metternich’s achievements, Europe will prosper.

3. Botanik

blomstra (ayrıca: blomma)

"blomstra" için eşanlamlılar (İsveççe):

blomstra
Swedish

İngilizce' de "blomstra" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

SwedishBetänkandet nämner att aktiemarknaden kommer att blomstra till följd av euron.
The report mentions that there will be a flourishing share culture as a result of the euro.
SwedishUnder sådana förhållanden kommer ekonomin att utvecklas och blomstra.
Under those circumstances there will be economic development and prosperity.
SwedishEuropa kan inte blomstra upp utan […] ett andligen stort Tyskland.”
There can be no revival of Europe without [...] a spiritually great Germany’.
SwedishInvånarna i Kashmir skulle verkligen gynnas av detta och hela regionen skulle blomstra.
People in the Kashmir region would benefit tremendously and the whole region would blossom.
SwedishEnade i tanken, ursprunget till insatser för att få Europa att blomstra,
United in their thinking, action emanated to make Europe prosperous,
SwedishDe ser bara till att förutsättningarna är de rätta för att sysselsättningen skall blomstra.
One thing is certain: the UK has half the average unemployment rate of the EU as a whole.
SwedishFör att kvinnor skall kunna blomstra måste de kunna konkurrera och lyckas på samma sätt som männen.
In order for women to be able to blossom, they need to be able to compete and succeed in the same way as men.
SwedishUK Independence Party vill att det ekologiska jordbruket skall blomstra, inte att det skall begravas under tonvis med EU-dynga.
UKIP wants to see organic farming flourishing, not buried under tonnes of EU manure.
SwedishDet är ett av kärnvärdena som gav upphov till unionen och medförde att den har kunnat blomstra och utvidgas.
It is one of the core values that brought the Union into being and ensured that it prospered and enlarged over time.
SwedishSom svar på Sajjad Karims fråga är en dynamisk tjänstesektor avgörande för att en modern ekonomi ska blomstra.
In response to Mr Karim's question, a dynamic service sector is critical for the prosperity for any modern economy.
SwedishDet den vill ha är tillträde till höga priser, för det är det enda sättet för den att växa och blomstra.
It is a crucial issue and it will decide whether or not we grow beet this year – perhaps the last season for beet growing in Ireland.
SwedishMed hänsyn till en stor del av vår liberala politik kommer våra länder att blomstra om vi gör dem till sådana zoner.
As a former union leader, I would like to say that we are pleased that the Social Charter appears in the draft Constitution.
SwedishDen ordningen fick nationer att blomstra.
SwedishEU:s medlemsstater kan bidra med bistånd för utveckling och om vi öppnar våra marknader kan regionen blomstra.
The Member States of the EU can help with aid for development, and the opening-up of our markets should bring prosperity to the region.
SwedishEU: s medlemsstater kan bidra med bistånd för utveckling och om vi öppnar våra marknader kan regionen blomstra.
The Member States of the EU can help with aid for development, and the opening-up of our markets should bring prosperity to the region.
SwedishNi är en viktig allierad för oss när det gäller att få detta partnerskap att blomstra och växa sig starkare under de kommande åren.
You are an important ally for us in ensuring that this partnership flourishes and grows stronger in the coming years.
SwedishFörutsättningarna måste dock vara de rätta om små företag skall kunna blomstra – glöm inte att även stora företag en gång har börjat i liten skala.
My generation was, therefore, not free to decide which social and economic system it would like to live under.
SwedishOm några europeiska ekonomier lyckas blomstra igen, kommer det inte att vara tack vare Europeiska unionen eller dess bestämmelser om mervärdesskatten.
If some European Union economies return to prosperity, it will not be thanks to the European Union or to its rules on VAT.
SwedishNi är en viktig allierad för oss när det gäller att få detta partnerskap att blomstra och växa sig starkare under de kommande åren.
It is crucial that we, through the Quartet, use the positive momentum among the parties to ensure full implementation of the roadmap without delay.
SwedishKollegerna kanske hoppas att detta är början på ett fantastiskt nytt partnerskap, men jag misstänker att de får vänta litet längre för att det skall blomstra.
Colleagues may well hope this is the start of a great new partnership, but I suspect they may have to wait a little longer for it to blossom.