"bli ohållbar" için İsveççe-İngilizce çeviri

SV

"bli ohållbar" İngilizce çeviri

EN

SV bli ohållbar
volume_up
{fiil}

bli ohållbar (ayrıca: erkänna, betala, donera, ge med sig)

İngilizce de "bli ohållbar" için benzer çeviriler

bli fiil
ohållbar sıfat

İngilizce' de "bli ohållbar" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

SwedishOm Kina och Indien övergår till allmän biltrafik kommer belastningen på miljön att bli ohållbar.
If China and India switch over to generalised car traffic, the environmental burden will become untenable.
SwedishOm Kina och Indien övergår till allmän biltrafik kommer belastningen på miljön att bli ohållbar.
Whoever is the first to introduce this onto the market and is most advanced in this respect will achieve the highest sales figures.
SwedishEU måste hjälpa Ryssland att inte glida längre ned mot en situation som håller på att bli ohållbar för allt fler personer.
Europe must help Russia not to slide down further towards a situation that is becoming intolerable for more and more people.
SwedishSituationen håller snabbt på att bli ohållbar och om EU, som ordförande José Manuel Barroso sade, ska vara en del av lösningen så krävs det allvarliga åtgärder nu.
The situation is fast becoming untenable and if, as President Barroso said, Europe is part of the solution, serious action is needed now.
SwedishOm detta är fallet – och var så vänlig och tala om det för mig i så fall – så kommer den nya konstitutionen bara att bli en blek och ohållbar kopia av Nicefördraget.
If that is the case – and please tell me if it is – then the new Constitution will just be a pale and untenable copy of the Treaty of Nice.
SwedishVi anser därför bestämt att utan detta slags bestämmelser i nästa förhandlingsrunda, kommer den enbart att bli politiskt osäljbar och ohållbar inom Europa.
We feel strongly, therefore, that without those kinds of provisions in the next round of negotiations, it will simply become politically unsellable and unsustainable within Europe.