"beställning" için İsveççe-İngilizce çeviri

SV

"beställning" İngilizce çeviri

volume_up
beställning {comm. gen.}

SV beställning
volume_up
{ortak cins}

1. genel

beställning (ayrıca: ordningsföljd, bud, anvisning, sort)
volume_up
order {isim}
Om ett felmeddelande visas kan din beställning inte recenseras ännu.
Review your order by entering your order number in the box below.
Gör en ny beställning om du vill slutföra transaktionen.
If you'd still like to complete the transaction, please place a new order.
Er beställning är under bearbetning och vi beräknar att ha den leveransklar före ...
Your order is being processed, and we expect to have the order ready for shipment before…
beställning (ayrıca: ärende, uppdrag, order, kommitté)
Håller du med om att medlemsstaterna bör införa ett moratorium för planering och beställning av nya kärnkraftverk?
Do you agree that Member States should impose a moratorium on the planning and commissioning of new nuclear plants?
Studier av allehanda slag utförs på beställning, i det ena fallet är konsumenterna missnöjda, i det andra handelsmännen.
A wide variety of studies have been commissioned: on the one hand, consumers are dissatisfied; on the other, business and manufacturers think that minting the coins is much too expensive.
Kommissionens blockad riskerar att slå hårt mot många av dem vars framtid idag är beroende av beställningar som finansieras med stöd från FIUF.
Blockage by the Commission could endanger many of them, since their future now depends on orders benefiting from FIFG aid.
beställning (ayrıca: rekvisition)
volume_up
indent {isim} [Brit.]
beställning (ayrıca: förbehåll, bokning, reservat, reservering)

2. İşletme

beställning (ayrıca: inköpsorder)

"beställning" için eşanlamlılar (İsveççe):

beställning

İngilizce' de "beställning" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

SwedishMedlemsstaterna agerade var för sig vid beställning och utveckling av vacciner.
The Member States acted unilaterally in ordering and deploying vaccines.
SwedishBeställning och utbyggnad: Leif Finmo Felanmälan: LiU IT Kundcenter
If you have any questions or problems with the network, please contact LiU's helpdesk.
SwedishI allmänhet går det inte att ändra en redan gjord beställning.
In general, it's not possible to modify orders after they're placed.
SwedishDessa resurser är också tillgängliga för uppdrag och provning på beställning av externa intressenter.
These resources are also available for assignments and tests on behalf of external stakeholders.
SwedishDet är så mycket lättare att producera roséviner på beställning genom att använda lagren av vita och röda viner.
It is so much easier to produce rosé wine on demand by using stocks of red and white wines.
SwedishDet måste vara stor beställning så att ingen ska bli misstänksam.
They'll have to be large orders, to avoid suspicion.
SwedishIhåliga organ har en högre grad av komplexitet, eftersom dessa organ måste fungera på beställning.
Hollow organs have a much higher degree of complexity, because you're asking these organs to act on demand.
SwedishHåller du med om att medlemsstaterna bör införa ett moratorium för planering och beställning av nya kärnkraftverk?
Do you agree that Member States should impose a moratorium on the planning and commissioning of new nuclear plants?
SwedishOm du vill annullera och göra om din beställning kan du läsa om dina annulleringsmöjligheter på beställningskvittot.
Changes cannot be applied to existing orders; you will need to contact the seller to request shipping address updates.
SwedishOm du inte har fått ett e-postmeddelande med en bekräftelse på din beställning kontaktar du oss och ber om en länk till beställningskvittot.
Orders placed as a Google Wallet guest are not eligible for promotions and discounts at this time.
SwedishMan badar i en eufori, på beställning.
SwedishDen digitala revolutionen kommer att öppna många nya former för att utnyttja audiovisuella verk: video på beställning via Internet, exempelvis.
The digital revolution will open up many new ways of exploiting audiovisual works: video on demand via the Internet, for example.
SwedishDet andra är typer som Zagat och Michelin restauranger, där allt inte är standardiserat, utan görs på beställning till lokala omständigheter.
The other are things like Zagat and Michelin restaurants, where everything is not standardized, they're customized to local circumstances.
SwedishDet är med andra ord nödvändigt med ett effektivt informationssystem som stöd i samband med att affärer görs upp, från det att en beställning läggs och fram till själva avslutet.
We therefore need an information system to facilitate transactions, from the placing of orders through to payment.
SwedishStudier av allehanda slag utförs på beställning, i det ena fallet är konsumenterna missnöjda, i det andra handelsmännen.
A wide variety of studies have been commissioned: on the one hand, consumers are dissatisfied; on the other, business and manufacturers think that minting the coins is much too expensive.
SwedishOm vi uppger ditt telefonnummer till en säljare visas ett meddelande om detta under Faktureringsinformation och sekretess innan du skickar din beställning.
If we share your telephone number with a seller, we will display a notification message under Billing Information and Privacy before you submit your purchase.
SwedishBokhandeln står - till skillnad från den storskaliga pappershandeln - även till tjänst med fackmässiga råd och beställning av böcker som inte räknas till kassakorna.
Unlike the big stationer's shops, the bookshop also provides services, such as specialist advice or ordering books that are not really among the top sellers.
SwedishOm du handlar för minimibeloppet före skatt och porto så att din beställning är berättigad till en Google Wallet-bonus, tillämpas den annonserade bonusen automatiskt.
Keep in mind, the discount may not be reflected in emails sent directly from the seller, so you may wish to refer to your Google Wallet account for more details.
SwedishReformen av tullkodexen, som har förberetts sedan länge, kommer som på beställning inför det chockerande meddelandet om gemenskapsbudgetens förluster som orsakas av storskaliga bedrägerier.
The reform of the Customs Code, drafted some time ago, has come at the right time, when the shocking losses in the Community budget caused by large-scale fraud have just been announced.