"behag" için İsveççe-İngilizce çeviri

SV

"behag" İngilizce çeviri

SV behag
volume_up
{nötr}

behag (ayrıca: rykte, surr, prat, välbehag)
volume_up
buzz {isim}
volume_up
charm {isim}
behag (ayrıca: fröjd, nöje, glädje, förtjusning)
behag (ayrıca: nöje, glädje, njutning, besittning)
Den bryter mot varje mänsklig instinkt som förmår oss att verka för en värld där vi kan leva tillsammans i fred och behag.
It violates every instinct in mankind that prompts us to work for a world that can be shared in peace and enjoyment by us all.
behag (ayrıca: uppskov, anständighet, takt, elegans)
volume_up
grace {isim}
behag (ayrıca: gottfinnande, lust, åtrå, nöje)
Jag vet att regeringarna, som säger att det inte finns pengar, inte tycker om detta, men vi finner behag i att leva länge och väl.
I know that this is a problem for the governments who say that there is not enough money, but we have the pleasure of living long, comfortable lives.

"behag" için eşanlamlılar (İsveççe):

behag

İngilizce' de "behag" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

SwedishDen tillämpas mer på frivillig basis och tolkas av var och en efter behag.
There is more to be done on a voluntary basis and this can be interpreted at will.
SwedishDet viktiga är att detta är gemensamma rikedomar som ägs av allmänheten till allmänhetens behag.
Importantly, these are common treasures, enjoyed and owned by the general public.
SwedishSå man behöver nyhetens behag för att upphetsningen skall bestå.
So you need the novelty in order for the arousal to be sustained.
SwedishI år känns det som om nyhetens behag har försvunnit.
This year, there is a feeling that the novelty has worn off.
SwedishSå fungerar det sedan år tillbaka, och det kan man inte flytta fram och tillbaka efter eget behag, än hit, än dit.
We have done so for years and we can be flexible one way or the other pretty much as we please.
SwedishI år känns det som om nyhetens behag har försvunnit.
We all know that the 2005 budget is a transitional budget.
SwedishVi måste överväga om det är godtagbart att alkoholindustrin kan göra reklam helt efter eget behag.
We need to consider whether it is acceptable that the alcohol industry can advertise in such a carte blanche fashion.
SwedishDet verkar som han säger " Behag, behag ".
SwedishDet sunda förnuftet säger dock att dessa energiformer, som kan användas efter behag och inte är förorenande, måste genomgå en kraftig utveckling.
If we apply common sense, these energy sources which can be used at will and do not pollute should be strongly developed.
SwedishMen de kristna är tydligen lägre stående mänskliga varelser som man utan tvekan kan massakrera efter behag, för de utgör inte en del av den nya världsordningen.
But Christians are inferior human beings who can no doubt be massacred at will, because they do not form part of the new world order.
SwedishFru Van Lancker, jag skulle vilja be er om att ni, när ni har frågat om ni har fyra minuter, håller er till fyra minuter och inte förlänger tiden efter behag.
Mrs Van Lancker, you asked whether you had four minutes, so please stick to them if that is your allowance and do not just carry on as long as you like.
SwedishJag röstar alltså av hälso- och samhällsskäl ja till betänkandet trots att det på vissa områden begränsar konsumentens fria rätt till att köpa tobak efter behag.
I am also voting in favour of the report for health and social reasons, even if it restricts consumers' freedom to buy tobacco as they like in some ways.
SwedishJag röstar alltså av hälso- och samhällsskäl ja till betänkandet trots att det på vissa områden begränsar konsumentens fria rätt till att köpa tobak efter behag.
I am also voting in favour of the report for health and social reasons, even if it restricts consumers ' freedom to buy tobacco as they like in some ways.
SwedishJag ställer frågan, är det inte att tala med dubbel tunga när regeringscheferna hemma uppträder som europeiska demokrater och i Dublin finner behag i odemokratiska intriger.
I ask you: is it not deceitful for the Heads of Government to play the role of European democrats at home and then to support undemocratic goings-on in Dublin?
SwedishDenna flexibilitet har emellertid sina gränser när den får till resultat att undantag införs och att regler tolkas olika alltefter tillsynsmyndigheternas behag.
However, this flexibility does have its limits when it results in exceptions and regulations being interpreted differently according to the whims of the supervisory authorities.