"befintligt" için İsveççe-İngilizce çeviri

SV

"befintligt" İngilizce çeviri

SV befintligt
volume_up
{sıfat}

befintligt (ayrıca: dåvarande, nuvarande, rådande, existerande)
Det man glömmer är att detta är en revidering av ett redan befintligt direktiv.
What people forget is the fact that this is a revision of an existing directive.
Monitoring Visit baseras på redan existerande kontakter inom ett befintligt avtal.
Monitoring visits are based on existing contacts within a current exchange agreement.
Öppnar det markerade meddelandet i ett befintligt fönster om möjligt
Open the selected message in an existing window if possible

"befintlig" için eşanlamlılar (İsveççe):

befintlig

İngilizce' de "befintligt" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

SwedishDet förslag till betänkande som har lagts fram är inte godtagbart i befintligt skick.
The draft report presented to us is unacceptable in its current form.
Swedish(FR) Det förslag till betänkande som har lagts fram är inte godtagbart i befintligt skick.
The draft report presented to us is unacceptable in its current form.
SwedishOm du har markerat ett befintligt makro i listrutan Makronamn så heter den här kommandoknappen Radera.
To delete a macro, select the respective macro name and click the Delete... button.
SwedishAutoFyll fortsätter värdeserier enligt befintligt mönster.
AutoFill tries to complete a value series by using a defined pattern.
SwedishI befintligt skick (fungerar dåligt i vissa e-postservrar)
SwedishDu kan ange ett nytt lösenord eller ändra ett befintligt.
You can enter a new password or change a password.
SwedishDärför har jag beslutsamt stött denna ståndpunkt i befintligt skick och inte röstat för något ändringsförslag.
This is why I wholeheartedly supported this common position as it stood and did not vote for any amendments.
SwedishInget av detta är godtagbart i befintligt skick.
SwedishExport kan också ske till andra länder där däcken regummeras eller används i befintligt skick, dvs säljs vidare som begagnat.
Exports can also be made to other countries where the tires retreaded or used as is, ie resold as used.
SwedishEtt befintligt tekniskt direktiv ändras och det finns många aspekter som tas upp av olika talare.
Mr President, a technical directive being is amended and there are many aspects being addressed by different speakers.
SwedishUtskottet för internationell handel anser att detta inte bara får vara en kosmetisk omdirigering av redan befintligt bistånd.
If this is not delivered, the cynicism displayed by the developing countries at WTO talks will simply grow.
SwedishOm du vill skapa ett nytt Internetkonto eller konfigurera den här profilen enligt ett befintligt konto öppnar du Kontoinställningar.
In order to create your new internet account, or configure this profile with an account you already have, you need to open Account Setup.
SwedishOm du vill skapa ett nytt Internetkonto eller konfigurera den här profilen efter ett befintligt konto måste du öppna Kontoinställningar.
Account Setup will help you to create your new internet account or to configure this profile for use with an account you already have.
SwedishVi talar om nuet, det vill säga den nuvarande faran med kärnkraftsolyckor och den nuvarande osäkerheten kring hanteringen av befintligt radioaktivt avfall.
I believe that technical advancement in other forms of energy, including perhaps nuclear fusion, make the future very unsure.
SwedishMen hur skall det vara möjligt att revidera direktivet, när man ännu inte kan göra någon utvärdering av vilka effekter befintligt direktiv över huvud taget haft!
It would, however, be rather strange to start revising the directive before the consequences of the original have been properly assessed.
SwedishKoden är en betaversion (enligt definitionen i användarvillkoren för AdSense) och tillhandahålls i befintligt skick enligt utgivarens vilja och på utgivarens risk.
Note: This code is in Beta (as defined by the AdSense Terms and Conditions) and is provided "as is" at the publisher's option and risk. The HTML code provided in preloader_example.html
Swedish. - (EN) De tragiska händelser som har utvecklat sig i Röda moskén i Islamabad visar att Pakistan står inför ett tydligt och befintligt hot från en extremistisk ideologi.
on behalf of the ALDE Group. - The unfolding and tragic events at the Red Mosque in Islamabad show that Pakistan faces a clear and present threat from extremist ideology.
SwedishBåde Europaparlamentet och patientorganisationer har länge krävt en justering av de gällande bestämmelserna som i befintligt skick inte garanterar den information som behövs.
Both the European Parliament and patients' organisations have for some time been asking for an adjustment to the current regulations which, as they stand, do not guarantee the necessary information.
SwedishHur kan man se till att åtminstone befintligt högsta antal avgångstider, som är beroende av bemanningens omfattning, efterlevs och att det skapas garantier för bättre övervakning av detta?
In what way is it ensured that at least the current maximum driving times, which are dependent on the size of the crew, are complied with and enforcement is more effectively guaranteed?