"barack" için İsveççe-İngilizce çeviri

SV

"barack" İngilizce çeviri

volume_up
barack {comm. gen.}
EN

"barrack" İsveççe çeviri

SV

SV barack
volume_up
{ortak cins}

1. genel

barack (ayrıca: sovbarack)

2. "skjul"

barack (ayrıca: logement, hyreskasern)
volume_up
barracks {sad. çoğ.}
De baracker där de bodde omgavs av taggtråd och patrullerades av vakter beväpnade med skjutvapen.
The barracks in which they lived were surrounded by barbed wire and patrolled by guards armed with firearms.

"barack" için eşanlamlılar (İsveççe):

barack
Swedish

"barrack" için eşanlamlılar (İngilizce):

barrack

İngilizce' de "barack" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

SwedishJag hoppas att USA:s nyvalde president, Barack Obama, kommer att arbeta med detta.
I hope that America's newly elected president, Barack Obama, will be working on this.
SwedishBarack Obamas första besök och rundresa i Europa omges av stora förväntningar.
Great expectations lie ahead of Mr Obama's first visit and tour of Europe.
SwedishPresident Barack Obama eller senaten, som hittills har vägrat att hitta en lösning?
President Obama or the Senate, which has so far refused to find a solution?
SwedishPresident Barack Obamas globala nollvision i Prag var imponerande och vi välkomnar den.
President Obama's Global Zero vision in Prague was impressive and we welcomed it.
SwedishSlutligen träffade president Barack Obama nyligen Dalai Lama i Vita huset.
Finally, President Obama recently met with the Dalai Lama in the White House.
SwedishIdag räcker det emellertid inte att bara välkomna president Barack Obamas beslut.
Today, however, it is not enough to welcome President Obama's decision.
SwedishDen nye amerikanske presidenten, Barack Obama, har sagt att han vill ha kärnvapennedrustning.
The new US President, Barack Obama, has stated that he wants nuclear disarmament.
SwedishDet finns en del som talar för president Barack Obamas idé om en avgift för finansinstitut.
President Obama's concept of a levy on financial institutions could bear some merit.
SwedishPresident Barack Obama höll ett utomordentligt anförande i Afrika om Afrika häromdagen.
President Barack Obama gave an extraordinary speech about Africa in Africa the other day.
SwedishBarack Obama har med rätta sett en möjlighet att föra Amerika tillbaka in på världsarenan.
Barack Obama has rightly seen an opportunity to bring America back onto the world stage.
SwedishDet är mycket viktigt att vi hjälper president Barack Obama att stänga Guantánamolägret.
It is very important that we help President Obama to close Guantánamo.
SwedishDet måste också uppmärksammas att president Barack Obama verkligen bryter med det förflutna.
It also has to be recognised that President Obama is genuinely breaking with the past.
SwedishDessutom har 75 amerikanska juristprofessorer nyligen skickat ett brev till president Barack Obama.
Furthermore, 75 US law professors have recently sent a letter to President Obama.
SwedishDen andra viktiga punkten är president Barack Obamas toppmöte om kärnsäkerhet.
Secondly, there is President Obama's Nuclear Security summit.
SwedishPresident Barack Obama har sagt att ”Amerika inte har någon bättre partner än EU”.
- Mr President, President Obama said: 'America has no better partner than Europe'.
SwedishHär är jag också rädd att de kommer att bli besvikna: inte ens Barack Obama skulle gå så långt.
Here again, I fear that they are going to be disappointed: not even Obama would go that far.
SwedishFör att använda Barack Obamas ord: ”Vi kan göra det; ja det kan vi.”
To use the words of Barack Obama: 'We can do it, yes we can'.
SwedishDet är - precis som president Barack Obama sagt - inte godtagbart att sätta så många människoliv på spel.
As President Obama said, it is not acceptable to put that many people's lives at risk.
SwedishFör det andra välkomnar jag president Barack Obamas diplomatiska åtagande gentemot Iran.
My second point: I welcome President Obama's commitment to diplomacy with the Islamic Republic of Iran.
SwedishPresident Barack Obama har ännu inte lyckats uppfylla sitt vallöfte.
President Obama is not yet able to keep his election promise.