"baljväxter" için İsveççe-İngilizce çeviri

SV

"baljväxter" İngilizce çeviri

SV baljväxter
volume_up
{çoğul}

1. Botanik

baljväxter (ayrıca: skidfrukter)
volume_up
legumes {çoğ.}
Beslutet att endast gynna ekologisk odling av baljväxter som är avsedda som foder har inte lugnat sektorns aktörer.
The decision to favour growing organic fodder legumes alone has not reassured the operators in this sector.
Därför har vi lämnat in ett ändringsförslag, efter vilket man på dessa arealer får odla baljväxter, klöver och luserner.
That is why we have tabled an amendment whereby legumes - grass-clover and lucerne - can be grown on such land.
Kommissionens förslag att reservera odlingen av baljväxter för ekobönder går dock enligt min mening inte alls tillräckligt långt.
The Commission proposal, however, to allow organic farmers only to plant legumes does not go anywhere near far enough.
baljväxter (ayrıca: baljfrukter)
volume_up
pulse {isim}
Stöd till jordbrukare som tillämpar växelbruk där baljväxter ingår är ett av de centrala förslagen i betänkandet.
Support for farmers using crop rotation systems which include pulses is one of the main ideas in your report.
"En Australiensisk studie i 2001 visade att olivolja i kombination med frukt, grönsaker och baljväxter ger ett mätbart skydd mot rynkor i huden."
"An Australian study in 2001 found that olive oil in combination with fruits, vegetables and pulses offers measurable protection against skin wrinklings."
För att stödja den ekologiska odlingen har gemenskapen tillåtit användning av baljväxter i foder på de jordbruk som arbetar strikt efter det ekologiska jordbrukets regler.
In order to promote organic farming, the Community has allowed fodder pulses to be used on holdings which comply strictly with organic farming standards.

İngilizce' de "baljväxter" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

SwedishAtt odla baljväxter är mycket viktigt för bindning av koldioxid.
Growing leguminous plants is very important for binding CO2.
SwedishStöd till jordbrukare som tillämpar växelbruk där baljväxter ingår är ett av de centrala förslagen i betänkandet.
Support for farmers using crop rotation systems which include pulses is one of the main ideas in your report.
Swedishbaljväxter/bönor/ärtor/majs
Swedish"En Australiensisk studie i 2001 visade att olivolja i kombination med frukt, grönsaker och baljväxter ger ett mätbart skydd mot rynkor i huden."
"An Australian study in 2001 found that olive oil in combination with fruits, vegetables and pulses offers measurable protection against skin wrinklings."
SwedishFör att stödja den ekologiska odlingen har gemenskapen tillåtit användning av baljväxter i foder på de jordbruk som arbetar strikt efter det ekologiska jordbrukets regler.
In order to promote organic farming, the Community has allowed fodder pulses to be used on holdings which comply strictly with organic farming standards.
SwedishOdlingen av proteingrödor i EU har minskat med 30 procent när det gäller baljväxter, och nu används endast tre procent av EU:s jordbruksareal för odling av proteingrödor.
There has been a 30% decline in protein crop cultivation in the European Union in the case of leguminous plants, and now only 3% of European arable land is used for growing protein crops.
SwedishVi vill därför se att odling av baljväxter görs till ett permanent inslag i framtida växelbruk i den gemensamma jordbrukspolitiken och förankras i den första pelaren.
We would therefore like to see the growing of leguminous plants being made a permanent component of future crop rotation in the common agricultural policy and being rooted in the first pillar.
SwedishVi behöver också en proteinplan för EU som ska främja odlandet av protein- och baljväxter och minska mejerisektorns beroende när det gäller denna strategiska fodertyp.
We also need a European protein plan which will promote the cultivation of protein and leguminous crops and reduce the dependency of the dairy sector with regard to this strategic type of feed.