"avslutas" için İsveççe-İngilizce çeviri

SV

"avslutas" İngilizce çeviri

SV avslutas
volume_up
{fiil}

avslutas (ayrıca: stänga av, lägga ner, avsluta, avspärra)
Debatten om denna första punkt avslutas av kommissionen.
The Commission will close the debate on this first point.
När du klickar på den här kommandoknappen avslutas dialogrutan och det valda dokumentet laddas.
Click here to close the dialog and load the selected document.
Därmed kommer onsdagens sammanträde att avslutas kl. 19.00.
In this way, the sitting on Wednesday will close at 19.00.
avslutas (ayrıca: upphöra, avsluta, sluta, göra slut på)
Vi håller på att diskutera ett forskningsprogram som kommer att avslutas under 2006.
We are discussing a research programme which will end in 2006.
" Nu avslutas en olycksperiod och Indien återfinner sig själv.
Mr President, 'We end today a period of ill fortune and India discovers herself again.
Man bör komma ihåg att priserna kan stiga om åtgärden plötsligt avslutas.
It should be borne in mind that, were this measure to end suddenly, prices could rise.
avslutas (ayrıca: sluta, stänga, omsluta, läggas ned)
Debatten om denna första punkt avslutas av kommissionen.
The Commission will close the debate on this first point.
Den långa utnämningsprocessen är på väg att avslutas.
Mr President, ladies and gentlemen, the long appointment process is drawing to a close.
Vi kommer att hålla debatten på onsdag och sammanträdet avslutas kl. 21.00.
We will hold the debate on Wednesday and the sitting will close at 21:00.

İngilizce' de "avslutas" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

SwedishKonferensen startar kl 8.30 den 30 november och avslutas med lunch den 1 december.
The conference starts at 8:30 on 30 November and ends with lunch on December 1.
SwedishDärför är det viktigt att regeringskonferensen kan avslutas före årsskiftet.
Both large and small States must be able to exercise influence in the future EU.
SwedishDet skulle vara trevligt om allt skulle kunna avslutas före Europavalet nästa år.
It would be nice if it could all be concluded before next year's European elections.
SwedishEn personlig anmärkning: jag måste tyvärr lämna kammaren innan denna debatt avslutas.
On a personal note, I shall unfortunately have to leave before this debate ends.
SwedishDet inleddes med fanfarer och avslutas med dödsklockan vid en fattigbegravning.
It began with fanfares and ends with the passing-bell at a pauper’ s grave.
SwedishDet inleddes med fanfarer och avslutas med dödsklockan vid en fattigbegravning.
It began with fanfares and ends with the passing-bell at a pauper’s grave.
SwedishProjektet är ett stöd för Daniel Johanssons HLRC projekt som avslutas hösten 2011.
The project is a support for Daniel Johansson HLRC projects completed in autumn 2011.
SwedishDärför anser jag att det är mycket bra att denna resolution avslutas med den punkten.
That is why I think it is good that this resolution concludes with that point.
SwedishOmröstningen kommer att äga rum, beroende på när debatten avslutas, omkring kl. 17.30.
Depending on when the debate ends, the vote will take place at around 5.30 p.m.
SwedishNu måste vi se till att denna lagstiftningsprocess avslutas på ett framgångsrikt sätt.
Now, we must ensure that the present legislative process is concluded successfully.
SwedishNär de avslutas beror naturligtvis på förhandlingarna och på Kroatiens ansträngningar.
When they are closed naturally depends on the negotiations and on Croatia's efforts.
SwedishDen första talarrundan för alla politiska grupper borde avslutas.
Mr Posselt, we had to complete the first round of speakers from all the political groups.
SwedishDet har absolut varit ett svårt arbete som dock kunde avslutas snabbt och framgångsrikt.
Their task has not been easy, and they have completed it quickly and successfully.
SwedishJag kan tyvärr inte säga någonting om när detta ärende kommer att avslutas.
I cannot, unfortunately, give any indication as to when this issue will be concluded.
SwedishHittills har alltså sju kapitel kunnat avslutas med samtliga kandidatländer.
Seven have now been able to be concluded with all the candidate countries.
SwedishVi kräver att uppdragen Eupol och Eusec i Demokratiska republiken Kongo avslutas.
We call for the EUPOL and EUSEC missions to the DRC to be closed down.
Swedish2.Inom vilken tidsperiod kan man räkna med att granskningsförfarandet avslutas?
2.Within what timeframe is the investigation expected to be completed?
SwedishJag påminner om det som avtalades i Wien om att ärendet skulle avslutas.
And remember what was agreed in Vienna, that the dossier had to be completed.
SwedishDet luxemburgska ordförandeskapet avslutas med en historisk framgång.
Mr President, the Luxembourg presidency is ending with a historic success.
SwedishUtnämningsförfarandet har redan inletts och skulle kunna avslutas före sommaruppehållet.
The nomination procedure is underway and could be concluded before the summer break.