"avsluta förhandlingarna" için İsveççe-İngilizce çeviri

SV

"avsluta förhandlingarna" İngilizce çeviri

EN

SV avsluta förhandlingarna
volume_up
{fiil}

avsluta förhandlingarna (ayrıca: höja, göra uppror, gå upp, uppstå)

İngilizce' de "avsluta förhandlingarna" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

SwedishKommissionen har bedömt att tio länder är redo att avsluta förhandlingarna.
The Commission has come to the view that ten countries are ready to conclude the negotiations.
SwedishMålet är att göra de sista justeringarna och avsluta förhandlingarna.
The objective is to dot the final i's and to wrap up the negotiations.
SwedishVi lyckades inte avsluta förhandlingarna med en slutgiltig resolution om en överenskommelse.
We did not manage to bring the negotiations to a close with a final resolution for an agreement.
SwedishVi är som sagt mycket nära att avsluta förhandlingarna och atmosfären har varit mycket konstruktiv.
We are, as I said, very close to wrapping these negotiations up.
SwedishDet skulle göra det möjligt för Kroatien att avsluta förhandlingarna i år, förutsatt att landet behandlas rättvist.
This will allow Croatia, if it is treated fairly, to complete the negotiations this year.
SwedishJag hoppas att vi kan avsluta förhandlingarna så att vi kan rikta in oss på att göra verkliga framsteg.
I hope that we can conclude these negotiations so that we can set our minds on making genuine progress.
SwedishRyssland har beslutat att avsluta förhandlingarna före detta års utgång för att kunna ansluta sig 2007.
Russia has decided to conclude negotiations before the end of this year in order to be able to join in 2007.
SwedishOm Kroatien slutför samtliga reformer kan landet avsluta förhandlingarna med EU innan årets slut.
If Croatia completes all the reforms, it can finish negotiations with the European Union before the end of the year.
SwedishJag menar att det är möjligt att avsluta båda förhandlingarna på ett framgångsrikt sätt om vi gör de rätta valen.
I believe that if we make the right choices it is possible to successfully conclude both negotiations.
SwedishVi hoppas kunna avsluta förhandlingarna med Kroatien före slutet av detta år, eller senast nästa år.
We hope to be able to conclude the negotiations with Croatia by the end of this year, or by next year at the latest.
SwedishUtan den här rapporten skulle vi inte ha en chans att avsluta förhandlingarna enligt den ursprungliga planen, i mars 1999.
Without this report, we could not possibly conclude these negotiations, as agreed, in March 1999.
SwedishParlamentet, kommissionen och rådet kommer snart att avsluta förhandlingarna om det sjunde ramprogrammet.
Parliament, the Commission and the Council are close to finalising negotiations on the Seventh Framework Programme.
SwedishJag vill dessutom förklara att vi klart och tydligt har sagt att det är nödvändigt att snart avsluta förhandlingarna i WTO.
I must also explain that we have stated clearly that the WTO negotiations need to be concluded soon.
SwedishPå grund av tidigare politiska åtaganden valde rådet emellertid att avsluta förhandlingarna före utgången av 2004.
However, the Council, due to earlier political commitments, chose to close the negotiations by the end of 2004.
SwedishNär planerar man att avsluta förhandlingarna?
When are the negotiations planned to be completed?
SwedishNu måste vi avsluta förhandlingarna.
Now we need to bring the negotiations to a conclusion.
SwedishKommissionen håller på att avsluta förhandlingarna med Kanada om ett frihandelsavtal med ett nytt tillämpningsområde.
The European Commission is about to conclude negotiations with Canada on a free trade agreement of unprecedented scope.
SwedishDet öppnar även en möjlighet för Kroatien att avsluta förhandlingarna redan i år, som vi säger i vårt betänkande.
That also opens up the possibility for Croatia to wrap up negotiations as early as this year, as we have stated in our report.
SwedishJag försäkrar er om att om vi upptäcker att det finns ett verkligt tillfälle att avsluta förhandlingarna före juni kommer vi att göra det.
I assure you that if we discover that there is a real opportunity to finish before June, we will do so.
SwedishVi är glada över Ukrainas fasta föresats att avsluta förhandlingarna om ett associeringsavtal före årets utgång.
We are pleased about Ukraine's determination to conclude the negotiations on an association agreement before the end of this year.