"att gå tillväga" için İsveççe-İngilizce çeviri

SV

"att gå tillväga" İngilizce çeviri

SV att gå tillväga
volume_up
{fiil} [örnek]

att gå tillväga
volume_up
to go about {fi.} [ör.]
Förfarandemässigt är det fel sätt att tillväga.
Procedurally speaking, that is the wrong way to go about it.
That really is the wrong way to go about it.
That is the wrong way to go about things.

İngilizce de "att gå tillväga" için benzer çeviriler

att bağlaç
att takı
English
fiil
tillväga zarf
English
ätt isim

İngilizce' de "att gå tillväga" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

SwedishJag vet att somliga av er hyser oro över det sätt på vilket vi kommer att tillväga.
I know that some of you are concerned about the way in which we propose to proceed.
SwedishVi kan varken skriva under på föredragandens eller kommissionens sätt att tillväga.
We cannot subscribe to the approach adopted by the rapporteur or to that of the Commission.
SwedishDet är det rätta sättet att tillväga och det kommer att föra in Europa i en ny fas.
That is the right approach and it will take Europe into a new phase.
SwedishPolitiken för territoriell sammanhållning måste grundas på samma sätt att tillväga.
Territorial cohesion policy must be based on this approach too.
SwedishEftersom han måste ordna upp den här härvan, bör vi nu höra från honom hur han kommer att tillväga.
But now, as he has to clear up this mess, we ought to hear from him how he will do so.
SwedishSå vitt jag kan se kommer det att bli svårt, men hur kommer man att tillväga om de är slutförda?
As far as I can see, it is going to be difficult, but if they are concluded, how will this be done?
SwedishJag tror följaktligen att EU-institutionerna måste följa två viktiga principer i sitt sätt att tillväga.
I therefore think that the approach of the Union institutions must respect two broad principles.
SwedishFN: s uppdrag är helt och hållet rätt sätt att tillväga.
The UN mission is purely and simply the right way forward.
SwedishFN:s uppdrag är helt och hållet rätt sätt att tillväga.
The UN mission is purely and simply the right way forward.
SwedishÄr inte det ett mycket smartare sätt att tillväga?
Is that not a much smarter approach, Commissioner?
SwedishDet finns ingen anledning att tillväga på detta sätt.
SwedishPolitiken för territoriell sammanhållning måste grundas på samma sätt att tillväga.
The biggest-ever enlargement of the European Union is about to take place, and in two weeks’ time we shall have ten more Member States.
SwedishJag skulle vilja veta om ni har mottagit den enligt min beskrivning och hur ni kommer att tillväga.
I would like to know whether you have received it, in the terms that I have mentioned, and how you are going to proceed.
SwedishDet här sättet att tillväga, som bör göra det möjligt att skydda enskilda människor gentemot information, är svårt och vanskligt.
Protecting individuals with regard to information, is a difficult and hit-or-miss endeavour.
SwedishDet är helt enkelt inte rätt sätt att tillväga.
SwedishJag måste säga att gemenskapsrättens struktur är sådan att det saknas en säker rättslig grund för att tillväga på det viset.
I have to say that the structure of EU law does not offer a form of solid legal basis for such approaches.
SwedishAtt undergräva demokratin genom att påstå sig kunna bekämpa terrorismen på ett bättre sätt är inte rätt sätt att tillväga.
Those who seek to respond to terrorism by reintroducing the death penalty are countering violence with violence.
SwedishDetta är inte ett sunt sätt att tillväga.
SwedishJag hoppas att jag med denna redogörelse har besvarat frågan om hur rådet avser att tillväga för att uppnå en etablering av det sociala toppmötet.
I hope that this answers the question of what the Council intends to do to establish the social summit.
SwedishDetta har visat sig vara ett opraktiskt sätt att tillväga och har lett till situationer där tvister förblivit olösta eller har blockerats.
In practice, this approach is not effective and has led to situations where disputes remained unresolved or were blocked.