"arbeta i" için İsveççe-İngilizce çeviri

SV

"arbeta i" İngilizce çeviri

EN

SV arbeta i
volume_up
{fiil}

arbeta i (ayrıca: rida in, dressera, utsuga, räkna)
Det åligger självfallet Europeiska kommissionen att arbeta i den riktningen.
It is of course the European Commission' s task to work towards this.
Det åligger självfallet Europeiska kommissionen att arbeta i den riktningen.
It is of course the European Commission's task to work towards this.
Jag förnekar inte att det är mycket svårt, men vi måste arbeta i den riktningen.
I do not deny that it is very difficult, but we need to work in that direction.

İngilizce de "arbeta i" için benzer çeviriler

arbeta fiil
I isim
English
i edat

İngilizce' de "arbeta i" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

SwedishJag anser också att vi kan arbeta för detta i ett flertal europeiska sammanhang.
I believe we can make this contribution on several fronts at European level, too.
SwedishMen belyser detta den bakgrund som vi måste arbeta mot i tillräckligt hög grad?
Does this, though, sufficiently highlight the context in which we have to operate?
SwedishJag ser verkligen fram emot att arbeta med parlamentet framöver i denna fråga.
I very much look forward to working with Parliament in the future on this subject.
SwedishDet finns också en ökande förkärlek att bo och arbeta i luftkonditionerade miljöer.
And there is a growing preference for living and working in air-conditioned places.
SwedishEn tredje punkt är att man borde arbeta med certifieringen i enlighet med ICAO-normen.
Thirdly, certification in accordance with the ICAO standard should be introduced.
SwedishEn språklärare i Estland kan tiodubbla sin lön genom att arbeta i Bryssel.
An Estonian language teacher can earn ten times as much by working in Brussels.
SwedishDet är därför jag anser att det är viktigt att fortsätta arbeta i denna riktning.
That is why I think it is important to continue working in this direction.
SwedishVi använder emellertid tiden för att arbeta in detta i ett ändringsförslag.
However, we are using the time with a view to incorporating this into an amendment.
SwedishJag tar detta ansvar på allvar och vi kommer att arbeta i denna riktning.
I take that responsibility seriously and we will be moving along in this way.
SwedishLänkar till arbetslagstiftning hittar du däremot i avsnittet om att arbeta i Tyskland.
Links on labour law however, can only be found within the working category.
SwedishAtt arbeta för fred i Mellanöstern är ett stort bidrag till kampen mot terrorism.
Working for peace in the Middle East is a huge contribution in the fight against terrorism.
SwedishDetta är skälet till varför jag ska arbeta här i Europaparlamentet.
This is the reason why I am going to be working here in the European Parliament.
SwedishLäs om dina rättigheter och möjligheter att arbeta i Frankrike eller utomlands.
Learn about your rights and options for working in France or abroad.
SwedishDet förklarar den särskilda sorts erfarenhet man får av att arbeta i Europaparlamentet.
That explains the special kind of experience that one gains in the European Parliament.
SwedishDu kan också välja att hämta katalogen när du synkroniserar för att arbeta i nedkopplat läge.
Or, select the directory for downloading when you synchronize for working offline.
SwedishVi kommer åtminstone att engagerat fortsätta att arbeta i den riktningen.
We will certainly continue to devote all our energies towards that end.
SwedishPartner med intresse för att arbeta upprepade gånger i diverse CDT projekt.
Partner with interest to repeatedly collaborate with CDT in projects.
SwedishDetta kommer att göra det möjligt för vår institution att arbeta i enlighet med domen.
It will enable our institution to conform to the ruling of the Court.
SwedishJA — Du kan börja arbeta i Finland på samma villkor som finländarna.
YES — You can begin practicing in Finland subject to the same conditions as the Finns.
SwedishLäs om dina rättigheter och möjligheter att arbeta i Rumänien eller i något annat land.
Learn about your rights and options for working in Romania or abroad.