"ansluta" için İsveççe-İngilizce çeviri

SV

"ansluta" İngilizce çeviri

EN

SV ansluta
volume_up
{zarf}

ansluta
volume_up
rejoin {zarf}
Där är man mycket noggranna med att man inte på nytt vill ansluta sig till någon byråkratisk union.
There they are very careful to point out they are unwilling to rejoin any sort of bureaucratic union.
    Om den stat som utträtt ur unionen begär att på nytt få ansluta sig skall dess begäran omfattas av förfarandet i artikel I-58.
If a State which has withdrawn from the Union asks to rejoin, its request shall be subject to the procedure referred to in Article I-58.
Paradoxalt nog ska vi öka vårt ekonomiska deltagande för att ansluta oss igen till Nato och samtidigt minska vår militära närvaro i Afrika.
Paradoxically, we are going to increase our financial participation to rejoin NATO and, at the same time, reduce our military presence in Africa.

"ansluta" için eşanlamlılar (İsveççe):

ansluta

İngilizce' de "ansluta" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

SwedishDe nya medlemsstaterna vill ansluta sig till systemet vid första bästa tillfälle.
The new Member States would like to join this system at the earliest opportunity.
SwedishVi är alla mycket glada över att detta land snart kommer att ansluta sig till EU.
We are all delighted that this country will shortly be joining the European Union.
SwedishTrots det kommer min grupp att ansluta sig till dem som vill bevilja ansvarsfrihet.
Nevertheless, my group will align itself with those who wish to grant discharge.
SwedishSerbiens strävan att ansluta sig till EU verkar ha gett landet vind i seglen.
Serbia's ambitions to join the EU seem to be putting wind in the country's sails.
SwedishDet kommer även positiva signaler från de länder som skall ansluta sig till unionen.
There are also positive signs coming from the countries about to join the Union.
SwedishDärför kan kommissionen dessvärre inte i nuläget ansluta sig till ändringsförslag 3.
So at present, the Commission is unfortunately unable to accept Amendment No 3.
SwedishJag skulle vilja ansluta mig till hyllningskören för vår ombudsman.
Madam President, I would like to join the chorus of praise for our Ombudsman.
SwedishJag vill ansluta mig till era ord om försiktighet efter erfarenheterna i Nordirland.
I would join in your words of caution from the experience in Northern Ireland.
SwedishDet utgör skillnaden mellan de stater, som vill ansluta sig, och Europaparlamentet.
This is what distinguishes the applicant states from the European Parliament.
SwedishOm kandidatländerna läser Hughes betänkande, kanske de inte vill ansluta sig.
If the applicant countries read the Hughes report, they may not want to join.
SwedishKommissionen måste övertyga tredjeländer att ansluta sig före utgången av 2011.
The Commission has to persuade third countries to join by the end of 2011.
SwedishJag vill ansluta mig till de kolleger som tagit upp frågan om Haiti.
Mr President, I would like to join with colleagues who raised the issue of Haiti.
SwedishHerr Sakellariou, jag kan omedelbart ansluta mig till ert inlägg.
Mr President, Mr Sakellariou, I can immediately endorse what you have said.
SwedishJag vill ansluta mig till dem som anser att detta område är mycket viktigt.
I would like to add my voice to those who consider this field to be very important.
SwedishUppgiften är nu att utnyttja detta för att få de andra världsmakterna att ansluta sig.
The task now is to capitalise on this, to make the other world powers join us.
SwedishFolken i Europas mitt väntar på att kunna ansluta sig till vår värdegemenskap.
The peoples of Central Europe are anxious to join our Community of values.
SwedishJag kan ansluta mig till mycket, som mina kollegor har pratat om här.
Madam President, I support many of the things that the previous speakers have said.
SwedishJag vill gärna ansluta mig till föregående talare, en kollega från Nederländerna.
I think that the motion for a resolution before us today needs no words of explanation.
SwedishFör två veckor sedan var jag i Schweiz och de vill ansluta sig till Köpenhamnsprocessen.
Two weeks ago I was in Switzerland and they want to join the Copenhagen process.
SwedishÄven om rådet skulle ansluta sig kommer det ändå att finnas en hel massa kryphål.
Even if the Council were to come on board, a whole host of loopholes would still exist.