"anmärka på" için İsveççe-İngilizce çeviri

SV

"anmärka på" İngilizce çeviri

SV anmärka på
volume_up
{fiil}

1. genel

anmärka på (ayrıca: klandra, bedöma, kritisera, granska)
volume_up
to criticize {fi.} [Amer.]
Och naturligtvis måste man också skarpt anmärka på, att man inte alls tar någon hänsyn till Euratom.
And, of course, you have to criticize the fact that Euratom has been totally overlooked too.
anmärka på (ayrıca: klandra, kritisera)
Of course there are some things which I have to fault.
Man kan inte begära att varje betänkande ska vara skrivet som hade man gjort det själv, men här finns en del att anmärka på.
One cannot expect every report to be written as though one had drafted it oneself, but there is much to find fault with here.

2. "påpeka"

anmärka på (ayrıca: anmärka, yttra, yttra sig om, fälla anmärkningar)
volume_up
to observe {fi.} (point out)
anmärka på (ayrıca: anmärka, säga, kommentera, yttra)
volume_up
to remark on {fi.} (point out)
Inledningsvis kan jag emellertid inte låta bli att anmärka uttrycken ”intelligenta fordon”, ”intelligent infrastruktur” och ”intelligenta säkerhetsanordningar”.
By way of introduction, however, I cannot resist a remark on the expressions 'intelligent vehicle', 'intelligent infrastructure' and 'intelligent safety devices'.

İngilizce de "anmärka på" için benzer çeviriler

anmärka fiil
sıfat
English
zarf
English
edat

İngilizce' de "anmärka på" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

SwedishI stort sett går betänkandet i rätt riktning - det finns lite att anmärka på.
This report, by and large, moves in the right direction - there is little to criticise.
SwedishSer man det så, finns det ett och annat att anmärka när det gäller överenskommelsen.
In this light, there are a few observations to be made about the agreement.
SwedishVi vill emellertid än en gång anmärka fördröjningarna när det gäller att utnyttja fonden.
Once again, however, we would like to criticise the delays in mobilising the fund.
SwedishJag har inget att anmärka det som ni har framfört.
Commissioner Kuneva, I have nothing to say to what you have said.
SwedishDessutom finns det en hel del att anmärka kommissionens hushållning.
What is more, the Commission' s housekeeping has a lot to answer for too.
SwedishDessutom finns det en hel del att anmärka kommissionens hushållning.
What is more, the Commission's housekeeping has a lot to answer for too.
SwedishDet finns dock ett par saker att anmärka beträffande toppmötet.
There are, however, a few observations to be made in respect of the summit.
SwedishEn sak måste jag anmärka på: Varför delar ni inte upp bidragen för tjurarna under en övergångstid?
I have just one objection: why not divide up the bull premiums over a transitional period?
SwedishWallström har tyvärr redan gått, men det finns en hel del att anmärka nitratdirektivet.
Mrs Wallström has unfortunately disappeared, but there is much to say about the nitrate directive.
SwedishI fråga om punkt 48 har jag också något att anmärka på, som är viktigare.
Mr President, I too have something to say about paragraph 47, but it is something rather more important.
SwedishJag skulle vilja anmärka ett antal saker i vart och ett av betänkandena.
I would like to make a couple of points on each report.
SwedishJag kan inte förstå varför de andra institutionerna skulle hitta något att anmärka i ändringsförslag 24.
I cannot understand why the other institutions should wish to pick holes in Amendment 24.
SwedishLiksom förra året har revisionsrätten inget att anmärka i fråga om förvaltnings- och kontrollsystemen.
Again, as last year, the Court has found no red light for the management and control systems.
SwedishPå den här punkten finns det ingenting att anmärka Irland.
On this point Ireland has everything well under control.
SwedishJag vill bara anmärka ett par av kommentarerna.
I should like to touch upon just a couple of your comments.
SwedishI de ändringar som kommissionen räknar med finns det så när som på en detalj ingenting att anmärka på.
We do not have any objections to the amendments which the Commission is proposing, right down to the last detail.
SwedishNär Europeiska kommissionen lade fram det här förslaget förra året så fanns det fortfarande mycket att anmärka på.
When this proposal was submitted by the European Commission last year, it left a great deal to be desired.
SwedishDessutom, måste vi anmärka att det bristfälliga genomförandet av strukturfonderna i vissa stater är skandalöst.
Moreover, we must condemn the scandalously inadequate implementation of the Structural Funds in certain Member States.
SwedishJag vill också anmärka hur trögt det går att upprätta normer och standarder för produkter och processer.
I would like also to say something about to mention the slowness with which standards for products and processes are established.
SwedishJag har medvetet valt att inte tala om de enskilda länderna, där man annars kunde anmärka både det ena och det andra.
I have deliberately not discussed the individual countries, although it would be easy to comment on this or that aspect.