"allsidig" için İsveççe-İngilizce çeviri

SV

"allsidig" İngilizce çeviri

SV allsidig
volume_up
{sıfat}

allsidig (ayrıca: mångsidig, allround, mångkunnig)
Att ägna tillräcklig tid åt rätt fysisk aktivitet är det bästa möjliga sättet att fullborda en allsidig personlig utveckling, sett ur både psykisk och fysisk synvinkel.
Adequate time spent doing the right physical activity is the best possible way to complement all-round personal development, from both a mental and a physical point of view.
För det andra vill vi att personalen ska få en allsidig utbildning.
Secondly, we want the staff to be given comprehensive education and training.
Ställs den mot en fastlagd och allsidig politik av GD XXIII för de små och medelstora företagen?
Is it set against an established, comprehensive SME policy designed by DG XXIII?
Ämnena sträcker sig från jordbruk till transport och ger en allsidig och aktuell översikt av EU:s lagstiftning.
The themes range from agriculture to transport, presenting comprehensive and up-to-date coverage of EU legislation.
allsidig (ayrıca: allmän, universell, allomfattande, världs-)

"allsidig" için eşanlamlılar (İsveççe):

allsidig

İngilizce' de "allsidig" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

SwedishJag är också tacksam för tanken på en pilotstudie, men jag vill påpeka att en sådan studie måste vara allsidig och djuplodande.
That much is obvious, and Europe will need to include the fact among the variables it will have to study.
SwedishGrunden för en allsidig kost är variation.
SwedishFolkomröstningar hör till oss alla, och väljarna har rätt att få allsidig information, inte propaganda som betalats med skattemedel.
Referendums belong to us all, and voters are entitled to balanced information, not propaganda paid for through taxes.
SwedishKommissionen fortsätter att uppmana alla parter att utgå från Annanplanen och försöka nå en allsidig lösning på Cypernfrågan.
The elections held last Sunday therefore have to be seen as a political move which will have repercussions that could certainly be significant for us.
SwedishJag gratulerar er till detta engagemang eftersom det är viktigt för en allsidig utveckling inte bara av idrotten, utan också av den europeiska andan.
I congratulate you for this, because it is important for the overall development not only of sport, but also of our European spirit.
Swedishsom beaktar att unionen är beredd att anpassa villkoren för en sådan allsidig lösning i enlighet med de principer som ligger till grund för unionen,
Considering that the Union is ready to accommodate the terms of such a settlement in line with the principles on which the Union is founded;
SwedishVi borde erbjuda Ryssland just ett sådant partnerskap för allsidig modernisering.
We should be offering Russia a complete modernisation partnership of this kind and this is why it is important to overcome the deficits and address the problems.
SwedishOm vi låter dem bli det, kommer vi att grusa alla förhoppningar som unga människor har om att förvärva en allsidig utbildning liksom alla förhoppningar som samhället har om en bättre framtid.
If we let them become so, we shall dash any hopes which young people have of acquiring a rounded education and any hope which society has of a better future.
SwedishUtöver vad kommissionsledamoten sade anser jag att valet kommer att betyda att vi behöver 90 miljoner väljare som måste ha ordentlig tillgång till en allsidig nyhetsrapportering.
In addition to what the Commissioner said, I think the election will mean that we need to have 90 million voters with proper access to news coverage of all sides of the debate.