"affär" için İsveççe-İngilizce çeviri

SV

"affär" İngilizce çeviri

EN
volume_up
affär {comm. gen.}

SV affär
volume_up
{nötr}

affär
volume_up
parlor {isim} [Amer.]

"affär" için eşanlamlılar (İsveççe):

affär

İngilizce' de "affär" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

SwedishEn är att lägre befolkning på en given landyta gör investering i fastigheter till en dålig affär.
One: fewer people on a fixed amount of land make investing in property a bad bet.
SwedishDå pressen ser denna siffra är jag säker på att den kommer att göra en stor affär av det.
When the press sees that figure I am sure it will make a lot of it.
SwedishJag ser ingen större anledning att göra någon stor affär av detta.
Madam Speaker, I do not see much cause for drama here.
SwedishDetta visar att ryssarna inte kan inse varför vi i Europa gör en så stor affär av Tjetjenien.
This shows that the Russians cannot appreciate why we in Europe make such a fuss about Chechnya.
SwedishDet är normalt att rättsinnehavarna i gengäld får en skälig ersättning, som i en jämbördig affär.
It is only natural that the eligible parties are fairly compensated in return, it is only fair.
SwedishDet är meningsfullt att träffa internationella överenskommelser, ty detta är ju en global affär.
It makes sense to conclude international agreements because this is of course a global industry.
SwedishDet måste påpekas att denna affär pågått länge, ända sedan 1997.
It must be said that this history goes back a long way to 1997.
SwedishJag skall därför inte dölja att jag vädjat hos regeringen om att denna affär skall skjutas upp.
Therefore, I will not conceal the fact that I have asked the government to postpone this operation.
SwedishJag tycker att man kan dra lärdom av Buttiglioneaffären och att denna affär har skördat tre offer.
Mr Buttiglione, a free man of Catholic faith, has been replaced by Mr Frattini, a model freemason.
Swedishska du berätta var containern finns och vem ni gjorde affär med?
Tell me where the container is and who you're dealing with.
SwedishDet är med hänsyn till detta som jag tror att sammanslagningen mellan British Aerospace och Marconi är en god affär.
That is why I think the British Aerospace merger with Marconi makes good sense.
SwedishDe föreslår att banken i framtiden skall ha ansvaret för en affär.
The question is, how do we achieve this objective?
SwedishDe senaste dagarnas förhandlingar har visat att det inte var fråga om en futtig affär med köpslående.
The negotiations of the last few days have proved that it was nothing but a laughable process of haggling.
SwedishJag har förstått att Total nyligen har gjort en affär med Myanmar Oil and Gas Exploration Company.
Under these new measures, it would also be forbidden to provide loans or credits to Burmese state-owned enterprises.
SwedishRegeringscheferna i Europa har inte modet att äntligen upphöra med att offra ytterligare pengar på en hopplös affär.
The Heads of Government in Europe do not have the courage to finally stop throwing good money after bad.
SwedishVi vill inte ha ännu en Equitable Life-affär i EU.
SwedishNaturligtvis kan jag kan säga er att vi meddelat regeringen att denna affär genomfördes på bolagens egen risk.
Of course. I can tell you that we have informed the government that this practice is at the companies' own risk.
SwedishDet är inte heller någon dålig affär för parlamentet.
The draft presented here can therefore be considered positively by both the Council and Parliament.
SwedishEra pengar har satsats i en förlustbringande affär som bara kan ta hand om en bråkdel av transportbehovet.
Your money has been put into a loss-making operation, which can only account for a fraction of transport requirements.
SwedishGenom att förvärva de tre byggnaderna i Strasbourg som parlamentet inte ägde har det gjort en verkligt god affär.
By purchasing the three buildings in Strasbourg that it did not own, Parliament has, indeed, obtained real bargains.