"äta upp" için İsveççe-İngilizce çeviri

SV

"äta upp" İngilizce çeviri

SV äta upp
volume_up
[åt upp|har ätit upp] {fiil}

äta upp (ayrıca: sluka)
Jag är rädd för att vi riskerar att skapa vissa organ som kommer att äta upp gemenskapens budget och komplicera det arbete som skulle kunna utföras utan dem.
I fear that we are in danger of creating certain agencies that will eat up the Community budget and of complicating work which could be carried out through them.
äta upp (ayrıca: klara av, undanstöka)

İngilizce de "äta upp" için benzer çeviriler

äta fiil
upp zarf
English
upp fiil
English
upp edat
English

İngilizce' de "äta upp" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

SwedishNederländerna producerar mycket mer kött än vad nederländarna själva kan äta upp.
The Netherlands produces far more meat than the Dutch themselves can consume.
SwedishVi måste hitta en gyllene medelväg så att vi både kan äta upp kakan och ha den kvar.
We need to find a golden mean, so that we can have our cake and eat it.
SwedishOm vi frågar den om vägen...... kan den äta upp oss och sen spotta ut benen.
If we ask it directions... it could ingest us and spit out our bones!
SwedishDen lämnar sedan älvarna och flyttar ut i Östersjön för att äta upp sig.
It then leaves the rivers and moves into the Baltic Sea for feeding.
SwedishJag skulle framför allt ha önskat att ni inte måste äta upp den soppa som möjligen andra har kokat ihop.
I wish above all that you had not had to take the blame for a policy possibly cooked up for you by others.
SwedishProducenter och återförsäljare kommer att äta upp allt.
The processors and the retailers will eat it all up.
SwedishMan kan inte båda ha kakan och äta upp den genom att förneka att det finns en sådan inneboende flexibilitet i fördraget.
You cannot have your fudge cake and eat it by denying such inherent flexibility in the Treaty.
SwedishEtt tag trodde jag faktiskt att du skulle äta upp mej.
For a second, I actually thought you gonna eat me.
SwedishVi kan inte både ha kvar kakan och äta upp den - vi kan inte göra nedskärningar och samtidigt satsa på infrastruktur.
We cannot have our cake and eat it: we cannot make cuts and, at the same time, invest in infrastructure.
SwedishHan vill både äta upp kakan och ha den kvar.
SwedishJo, för att jag ska äta upp alltihopa.
SwedishJag ska äta upp alltihop.
SwedishJag är rädd för att vi riskerar att skapa vissa organ som kommer att äta upp gemenskapens budget och komplicera det arbete som skulle kunna utföras utan dem.
The organisations that have hitherto received subsidies run the risk of being left in the cold in 2004.
SwedishDe kommer att äta upp oss!
SwedishHamnarbetarna: avsikten är att ge oss samma gamla skåpmat, men vi kommer inte att äta upp den utan vi kommer att göra en enkel majoritetsomröstning.
As for the dockworkers: the intention is to serve us up the same old menu, but we are not going to eat from it and we are going to cast a simple majority vote.
SwedishAnnars kommer vi, efter en tid av ekonomisk tillbakagång, öppna upp för en enorm inflation som kommer att äta upp alla våra besparingar och undergräva EU:s ekonomier.
Otherwise we will invite, after a period of economic shrinkage, a period of massive inflation which will erode all our savings and undermine European economies.
SwedishDen använder faktiskt ljuset från bakterierna att motbelysa sig själv med en antirov-anordning så att rovdjur inte ska kunna se dess skugga beräkna dess färdriktning och äta upp den.
It actually uses the light from the bacteria to counter-illuminate itself in an anti-predation device so predators can't see its shadow, calculate its trajectory, and eat it.