"måla" için İsveççe-Almanca çeviri


Şunu mu demek istedin mala
SV

"måla" Almanca çeviri

SV måla
volume_up
[målade|har målat] {fiil}

1. genel

måla (ayrıca: rita)
Trots det finns det ingen anledning att måla upp ett dystert scenario.
Dennoch besteht kein Grund, den Teufel an die Wand zu malen.
Ja, nån gillade inte det han målade, så nån lät honom inte måla.
Ja, jemand haben seine Bilder nicht gefallen, deshalb Iässt jemand ihn nicht malen.
Du flyttade till New York för att dansa, måla och handla med vapen?
Du kamst nach New York, um zu tanzen, zu malen und Waffen zu handeln?
måla (ayrıca: utmåla)
Ja, kommissionsledamot, det finns inte någon anledning att måla upp en bild av spanska armadans återkomst.
Gewiss, Herr Kommissar, es geht nicht darum, sich die Rückkehr der spanischen Armada auszumalen.

2. "färg"

måla (ayrıca: stryka)
Om man kan måla om dem, skulle jag gärna se att man också målade om väggarna där.
Falls man sie neu streichen kann, möchte ich, daß die Wände ebenfalls eine neue Farbe bekommen.
Kein Wunder, dass sie dein Zimmer neu strich.
Innan jag börjar kanske jag också kan rekommendera att medan de byter ut ledningarna kunde de måla alla svarta väggar vita, eller i någon annan färg.
Eine kurze Bemerkung vorab, wenn sowieso alle Leitungen ausgewechselt werden, möchte ich vorschlagen, bei dieser Gelegenheit alle schwarzen Wände weiß oder in irgendeiner anderen Farbe zu streichen.

"måla" için eşanlamlılar (İsveççe):

måla

Almanca' de "måla" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

SwedishLuke Fildes fick i uppdrag att måla denna av Tate, som sedan grundade Tate Gallery.
Luke Fildes wurde von Tate beauftragt, dieses Bild anzufertigen, der dann die Tate Gallery gründete.
SwedishDu hade inte behövt måla naglarna, det finns inte en man i närheten.
Deine Nägel sind umsonst bemalt, von hier bis Horeb ist kein Mann.
SwedishMen jag tror samtidigt att man inte får måla upp en alltför svart bild av situationen.
Doch gleichzeitig bin ich der Meinung, dass man kein zu schwarzes Bild von der Situation entwerfen sollte.
SwedishOch Tate bad Fildes att måla bilden av samhällelig betydelse.
Tate bat Fildes um ein Bild von gesellschaftlicher Bedeutung.
SwedishLåt mig avslutningsvis måla upp ett litet framtidsperspektiv.
Gestatten Sie mir abschließend noch einen kleinen Ausblick.
SwedishDet enklaste alternativet är ofta att måla hotbilder.
Bedrohliche Bilder zu zeichnen, ist oft die einfachste Alternative.
SwedishDet finns hårsäckar på dem, och jag kan måla tånaglarna.
Die haben Haarfollikel und ich kann meine Zehennägel lackieren.
SwedishJa, kommissionsledamot, det finns inte någon anledning att måla upp en bild av spanska armadans återkomst.
Gewiss, Herr Kommissar, es geht nicht darum, sich die Rückkehr der spanischen Armada auszumalen.
SwedishEn målare kommer kanske om några år att måla en motsvarande tavla som han kommer att kalla Srbrenica.
Vielleicht wird ein Maler in ein paar Jahren ein ähnliches Werk schaffen und es " Srebrenica " nennen.
SwedishSå vi måste sluta vara cyniska och måla upp unionen som en slags olägenhet.
Daher sollten wir aufhören, ein zynisches Bild der Union zu zeichnen und sie gleichsam als etwas Lästiges hinzustellen.
SwedishVi får inte måla verkligheten mer rosenröd än den är.
Wir dürfen die Realität nicht rosiger darstellen, als sie ist.
SwedishJag ska måla ett diagram för dig! ... här är ett fisknät i havet, och all fisk har blivit uppfiskade i det här nätet.
Hier ist ein Fischernetz im Meer und die Fische sind aus dem Meer in dieses Netz gegangen.
Swedishlnte undra på att hon ville måla om ditt rum.
SwedishEU-jargong kan användas för att måla upp en entusiastisk bild av en ljusare framtid, men den kan inte dölja den hårda sanningen.
Der EU-Jargon kann dazu dienen, eine strahlende Zukunft vorzugaukeln, doch kann er die harte Realität nicht verdecken.
SwedishDe menar att användningen av aggressiva ämnen faktiskt skulle gynna miljön, eftersom man då inte skulle behöva måla om lika ofta.
Ihrer Auffassung nach wäre die Verwendung aggressiverer Verbindungen insofern umweltfreundlich, als dadurch Neuanstriche weniger häufig erforderlich wären.
SwedishI gengäld bör vissa politiska krafter i Europa inte spä på farhågorna av inrikespolitiska skäl eller måla upp katastrofscenarier.
Im Gegenzug sollten gewisse politische Strömungen in Europa damit aufhören, aus staatsinternen Erwägungen Ängste zu schüren und Katastrophenszenarios zu entwerfen.
SwedishI nuläget kan vi antingen följa de människors regler som vill måla upp en svart bild eller erkänna att ingen är perfekt och att alla måste axla sitt ansvar.
Nun können wir entweder das Spiel der Schwarzmaler spielen oder zugeben, dass niemand perfekt ist und jeder seine Verantwortung übernehmen muss.
SwedishFör tydlighetens skull: jag är journalist, inte teknolog, så det jag skulle vilja göra helt kort är att måla upp en bild av hur nutiden och framtiden kommer att se ut.
Um es klar zu sagen, ich bin Journalist, kein Technologe, also will ich kurz eine Skizze entwerfen, wie die Gegenwart und die Zukunft aussehen werden.
SwedishDe insåg att, under 6,000 år av berättande, har de gått från att måla jakten på grottväggar till att avbilda Shakespeare på Facebook.
Sie realisierten, dass sie in 6000 Jahren des Geschichtenerzählens von der Darstellung der Jagd an Höhlenwänden bis hin zur Darstellung von Shakespeare an Facebook-Pinnwänden gekommen waren.
SwedishJag vill inte måla upp en fullständigt mörk bild, utan jag beskriver bara hur situationen är och skulle vilja hitta sätt att hjälpa och stödja jordbruket.
Ich will hier keineswegs Schwarzmalerei betreiben: ich beschreibe lediglich eine Situation und möchte Möglichkeiten der Hilfe und Stütze für die Landwirtschaft aufzeigen.