ES

birlar [birlando|birlado] {fiil}

volume_up
1. genel
birlar (ayrıca: quitar)
volume_up
to do out of {fi.} [gün. dil]
birlar (ayrıca: afanar, mangar)
volume_up
to snitch {g. fiil} [gün. dil]
2. günlük dil
birlar (ayrıca: afanar)
volume_up
to filch [filched|filched] {g. fiil} [gün. dil]
birlar (ayrıca: volar, afanarse)
volume_up
to jack [jacked|jacked] {g. fiil} [Amer.] [gün. dil] (to steal)
birlar
volume_up
to lift [lifted|lifted] {g. fiil} [gün. dil] (steal)
birlar (ayrıca: volar, afanarse, mangar)
volume_up
to nip [nipped|nipped] {g. fiil} [Amer.] [gün. dil] (steal)
birlar (ayrıca: afanar)
volume_up
to nobble {g. fiil} [Brit.] [argo] (steal)
birlar (ayrıca: volar)
volume_up
to palm [palmed|palmed] {g. fiil} [Brit.] [gün. dil] (steal)
birlar (ayrıca: afanar)
volume_up
to snaffle {g. fiil} [Brit.] [gün. dil]
birlar (ayrıca: afanar, volar)
volume_up
to whip [whipped|whipped] {g. fiil} [Brit.] [gün. dil] (steal)

"birlar" için eşanlamlılar (İspanyolca):

birlar