EN report
volume_up
{isim}

report
report
report
biên bản {isim}
report
report
report (ayrıca: account)
báo cáo {isim}
Tôi muốn báo cáo thu nhập
report
cho biết {isim}
report (ayrıca: record)
ghi nhận {isim}