"zone" için İngilizce-Türkçe çeviri

EN

"zone" Türkçe çeviri

EN

zone {isim}

volume_up
The zone to which a website is assigned specifies the security settings that are used for that site.
Bir web sitesine atanan bölge, bu site için kullanılan güvenlik ayarlarını gösterir.
To create your own security settings for a zone, click the zone icon, and then click Custom level.
Bir bölge için kendi güvenlik ayarlarınızı oluşturmak için, bölge simgesini tıklatın ve sonra Özel düzey'i tıklatın.
To create your own security settings for a zone, tap or click the zone icon, and then tap or click Custom level.
Bir bölge için kendi güvenlik ayarlarınızı oluşturmak amacıyla bölge simgesine ve sonra Özel düzey'e dokunun veya tıklatın.
zone
zone (ayrıca: girdle, strap, Belt)

Türkçe' de "zone" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir.

EnglishThe website address should be shown in the Add this website to the zone box.
Web sitesinin adresinin Bu web sitesini bölgeye ekle kutusunda gösterilmesi gerekir.
EnglishTo add a site, type the URL into the Add this website to the zone box, and then click Add.
Site eklemek için Bu Web sitesini bölgeye ekle kutusuna URL'yi yazıp Ekle'yi tıklatın.
EnglishThe website should be shown in the Add this website to the zone field.
Web sitesinin Bu web sitesini bölgeye ekle alanında gösterilmesi gerekir.
EnglishNavigate to the website that you want to add to a specific security zone.
Belirli bir güvenlik bölgesine eklemek istediğiniz web sitesine gidin.
EnglishThe website address should appear in the Add this website to the zone box.
Web sitesi adresleri Bu web sitesini bölgeye ekle kutusunda görünür.
EnglishThe Bridge: Move all the origami to the correct zone within the time period
The Bridge: Sınırlı sürede tüm origamileri doğru bölgeye taşıyın.
EnglishThe security level set for the Internet zone is applied to all websites by default.
Internet bölgesine ilişkin güvenlik düzeyi ayarı, varsayılan olarak tüm web sitelerine uygulanır.
EnglishThe level of security set for the Internet zone is applied to all websites by default.
Internet bölgesine ilişkin güvenlik düzeyi ayarı, varsayılan olarak tüm web sitelerine uygulanır.
EnglishThe zone to which a website is assigned specifies the security settings that are used for that site.
Bir web sitesine atanan bölge, bu site için kullanılan güvenlik ayarlarını gösterir.
EnglishUnder Managing your account, click Account details (password, addresses, time zone).
Hesabınızı yönetme bölümünden Hesap ayrıntıları (parola, adresler, saat dilimi) seçeneğine tıklayın.
EnglishThe security level for this zone is set to High and can't be changed.
Bu sitelerin güvenlik düzeyi Yüksek'e ayarlıdır ve değiştirilemez.
EnglishYou can also configure SmartScreen Filter not to check sites in the Trusted sites zone.
Güvenilen siteler alanındaki siteleri denetlemek için SmartScreen Filtresi'ni yapılandırabilirsiniz.
EnglishThe security level for this zone is set to Medium (but you can change it to any level).
Bu sitelerin güvenlik düzeyi Orta'ya ayarlı olmakla birlikte istediğiniz düzeyle değiştirebilirsiniz.
EnglishThen, click the Time Zone down arrow, and select your time zone.
Sonra, Saat Dilimi aşağı okunu tıklatın ve saat diliminizi seçin.
EnglishAdd a site—enter a URL into the Add this website to the zone box, and then tap or click Add.
Site eklemek için Bu Web sitesini bölgeye ekle kutusuna URL'yi girip Ekle'ye dokunun veya tıklatın.
EnglishTap or click the Security tab to customize your security zone settings in these ways:
Güvenlik sekmesine dokunarak veya tıklatarak güvenlik bölgesi ayarlarınızı şu yollarla özelleştirebilirsiniz:
EnglishYou can add sites to the zone you chose, or delete sites that you no longer want in this zone.
Seçtiğiniz bölgeye siteler ekleyebilir veya bu bölgede olmasını istemediğiniz siteleri silebilirsiniz.
EnglishYou can configure SmartScreen Filter not to check websites listed in the Trusted sites zone.
Güvenilen siteler alanındaki web sitelerini denetlemek için SmartScreen Filtresi'ni yapılandırabilirsiniz.
EnglishYou can add sites to this zone by clicking the Sites button.
Siteler düğmesini tıklatarak bu bölgeye site ekleyebilirsiniz.
EnglishBy adding a website to a specific zone, you can control the level of security used on that site.
Belirli bir bölgeye web sitesi ekleyerek, bu sitede kullanılan güvenlik düzeyini de denetleyebilirsiniz.

"zone" için eşanlamlılar (İngilizce):

zone
buffer zone
English
free zone
English