"yet" için İngilizce-Türkçe çeviri

EN

"yet" Türkçe çeviri

EN

yet {zarf}

volume_up

Türkçe' de "yet" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir.

EnglishFor example, click Unread to see all the messages that you haven't read yet.
Örneğin, henüz okumadığınız tüm iletileri görmek için Okunmamış öğesine tıklayın.
EnglishSimplified yet enhanced, the user interface brings sites forward.
Basitleştirilmiş ve geliştirilmiş kullanıcı arabirimi siteleri ön plana çıkarıyor.
EnglishIf you haven't set up auto-forwarding yet, the verification email will be in your other account.
Otomatik iletmeyi henüz ayarlamadıysanız doğrulama e-postası diğer hesabınıza gelir.
EnglishIf it's not yet turned on, you'll be guided through the steps to do so.
Henüz açmadıysanız, bunu yapmanız için adım adım yönlendirilirsiniz.
EnglishIf you don’t yet have Windows 8 or Windows RT, you can see some of the popular apps available.
Windows 8 veya Windows RT'niz yoksa kullanabileceğiniz bazı popüler uygulamalara bakabilirsiniz.
EnglishIf you mistyped your product key, or haven’t yet typed a product key, select this option.
Ürün anahtarınızı yanlış yazdıysanız veya henüz bir ürün anahtarı yazmadıysanız, bu seçeneği belirleyin.
English(Here's how to set up a network if you haven't yet.)
(Henüz kurmadıysanız nasıl ağ kurabileceğinizi buradan öğrenebilirsiniz.)
EnglishIf you have not yet installed Windows Vista Service Pack 1, you will see the following options instead:
Henüz Windows Vista Service Pack 1'i kurmadıysanız, bunun yerine aşağıdaki seçenekleri görürsünüz:
EnglishHaven't yet upgraded your PC? Get Windows 8 now.
Bilgisayarınızı hala yükseltmediniz mi? Windows 8'i hemen edinin.
EnglishIf it is connected, and you haven't yet created a list of files to burn, simply exit and then restart the Player.
Yazıcınız bağlıysa ve henüz yazılacak dosya listesi oluşturmadıysanız, Player'dan çıkıp yeniden başlatın.
EnglishCombine Internet Explorer 9 with Windows 7 and you'll get the best web experience on Windows yet.
Internet Explorer 9 ile Windows 7'yi birleştirdiğinizde Windows'da hiç olmadığı kadar iyi bir deneyime sahip olacaksınız.
EnglishIf the standard user account isn't set up yet, click Create a new user account to set up a new account.
Standart kullanıcı hesabı henüz ayarlanmadıysa, yeni hesabı ayarlamak için Yeni kullanıcı hesabı oluştur'u tıklatın.
EnglishIf you don't have one yet, now's the time to get one.
Englishdetects software or changes to your PC by software that hasn’t been analyzed for risks yet;
Bilgisayarınızda henüz risk çözümlemesi yapılmamış yazılımlar veya bu tür yazılımlar tarafından yapılan değişiklikler algıladığında;
Englishdetects software or changes to your PC by software that hasn’t been analysed for risks yet;
Bilgisayarınızda henüz risk çözümlemesi yapılmamış yazılımlar veya bu tür yazılımlar tarafından yapılan değişiklikler algıladığında;
EnglishIf software has not yet been classified, you must review information about the software, and then choose an action.
Yazılım henüz sınıflandırılmamışsa, yazılımla ilgili bilgileri gözden geçirmeniz ve sonra bir eylem seçmeniz gerekir.
EnglishISDB-T (The "T" signifies a terrestrial rather than a cable or satellite signal) is not yet supported in Windows Media Center.
ISDB-T ("T", kablolu veya uydu sinyalini değil yeryüzünü belirtir) Windows Media Center'da henüz desteklenmiyor.
EnglishIf you’ve already imported some photos from this camera or card, the ones you haven’t imported yet will be selected by default.
Bu kameradan veya karttan daha önce bazı fotoğraflar aldıysanız, henüz almadıklarınız varsayılan olarak seçilir.
EnglishThis includes software that has not yet been analyzed for risks and any changes made to your computer by that software.
Risk çözümlemesi henüz yapılmamış yazılımlar ve bu yazılımlar tarafından bilgisayarınızda yapılan değişiklikler de buna dahildir.
EnglishIf some of your apps and devices aren’t listed, it might be because we don't have compatibility info for that product yet.
Bazı uygulamalarınız ve aygıtlarınız listede yoksa, bunun nedeni henüz o ürünle ilgili uyumluluk bilgisine sahip olmamamız olabilir.