"yes" için İngilizce-Türkçe çeviri

EN

"yes" Türkçe çeviri

TR
TR
EN

yes {zarf}

volume_up
In the Uninstall an update dialog box, click Yes to uninstall.
Kaldırmak için, Güncelleştirme kaldır iletişim kutusunda Evet öğesine tıklayın.
Right-click Windows Internet Explorer 9, click Uninstall, and then, when prompted, click Yes.
Windows Internet Explorer 9'u sağ tıklatın, Kaldır'ı tıklatıp istendiğinde Evet'i tıklatın.
Sorulduğunda, oturumu kapatmak için Evet'i tıklatın.

Türkçe' de "yes" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir.

EnglishYes. For more information, see Make the text on your screen larger or smaller.
Evet. Daha fazla bilgi için, bkz. Ekranınızdaki metni büyütme veya küçültme.
EnglishClick a series from the list on the right, click Cancel Series, and then click Yes.
Sağdaki listeden bir diziyi tıklatın, Diziyi İptal Et'i ve ardından Evet'i tıklatın.
EnglishClick Yes to go to the directly to the webpage whenever you type the same term.
Aynı terimi her yazdığınızda doğrudan web sitesine gitmek istiyorsanız Evet'i tıklatın.
EnglishYes, you must have a device that supports copying from the device to the Player library.
Evet, aygıttan Player kitaplığına kopyalamayı destekleyen bir aygıtınız olmalıdır.
EnglishYes, all user accounts except the Guest account will belong to the homegroup.
Evet, Konuk hesabı dışındaki tüm kullanıcı hesapları ev grubuna ait olur.
EnglishYes, the SmartScreen Filter feature is fully controllable as part of Group Policy.
Evet, SmartScreen Filtresi özelliği Grup İlkesi'nin parçası olarak tümüyle denetlenebilir.
EnglishYes. For more information, see Choose a picture for your user account and Start menu.
Evet. Daha fazla bilgi için bkz. Kullanıcı hesabınız ve Başlat menüsü için resim seçme.
EnglishChoosing Yes is the easiest way, because you don't need to do anything else.
Evet'i seçmek en kolay yoldur; böylece başka bir şey yapmanız gerekmez.
EnglishIn the Copy CD dialog box, click Yes to rip the tracks to your computer.
CD Kopyala iletişim kutusunda Evet'i tıklatarak parçaları bilgisayarınıza kopyalayın.
EnglishClick Yes, do this automatically (recommended), and then click Save changes.
Evet, bunu otomatik olarak yap (önerilir)'ı ve ardından Değişiklikleri kaydet'i tıklatın.
EnglishIn the Windows Update Standalone Installer dialog box, click Yes or OK.
Windows Update Tek Başına Yükleyici iletişim kutusunda, Evet'i veya Tamam'ı tıklatın.
EnglishClick Yes to confirm that you want to download the latest Guide listings.
En son Rehber listelerini karşıdan yüklemek istediğinizi onaylamak için Evet'i tıklatın.
EnglishYes, you can, but there are a few compatibility issues to be aware of:
Evet bağlanabilirsiniz, ancak dikkat edilmesi gereken bazı uyumluluk konuları vardır:
EnglishWhen prompted, select Yes to begin downloading the Guide listings.
İstendiğinde Rehber listelerini karşıdan yüklemeye başlamak için Evet'i seçin.
EnglishClick Yes to confirm that you want to stop that program from running.
Söz konusu programın çalışmasını durdurmak istediğinizi onaylamak için Evet'i tıklatın.
EnglishIf you get a message asking if you want to keep the changes, click Yes.
Değişiklikleri korumak isteyip istemediğinizi soran bir ileti alırsanız, Evet'i tıklatın.
EnglishYes, Internet Explorer provides the Common Feed List to other programs.
Evet, Internet Explorer diğer programlara yönelik olarak Genel Özet Akışı listesi sağlar.
English"Yes" appears in the Protected column beside each file that is protected.
Korumalı sütununda korumalı her dosyanın yanında "Evet" görüntülenir.
EnglishYes, as long as the network location is indexed, or the folder has been made available offline.
Evet, ağ konumu dizine alındığı veya klasör çevrimdışı kullanılabilir olduğu sürece.
EnglishClick the show you want to delete, click Delete, and then click Yes.
Silmek istediğiniz programı tıklatın, Sil'i, ardından da Evet'i tıklatın.