"Year" için İngilizce-Türkçe çeviri

EN

"Year" Türkçe çeviri

TR
EN

Year {isim}

volume_up
Instead, move photos into new folders by month, year, or event.
Bunun yerine, fotoğrafları klasörlere ay, yıl veya olaya göre taşıyın.
For example, if you want to find all the pictures you took this year, click Earlier this year.
Örneğin, bu yıl çektiğiniz tüm resimleri bulmak istiyorsanız, Bu yılın başlarında'yı tıklatın.
Mutlu Noeller ve mutlu bir yeni yıl dileğiyle!

Türkçe' de "Year" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir.

EnglishTo see all of the pictures taken within a specific year, click the year in the Navigation pane.
Belirli bir yılda çekilen tüm resimleri görmek için, Gezinme bölmesinde yılı tıklatın.
EnglishBackups are saved in this format: backup locationcomputer nameBackup Set year-month-day time.
Yedekler şu biçimde kaydedilir: yedekleme konumubilgisayar adıBackup Set yıl-ay-gün saat.
EnglishInstead, move photos into new folders by month, year, or event.
Bunun yerine, fotoğrafları klasörlere ay, yıl veya olaya göre taşıyın.
EnglishYou can also type Modified:2006 to find files changed at any time during that year.
Yıl içinde herhangi bir zamanda değiştirilen dosyaları bulmak için Değiştirme Tarihi:2006 yazabilirsiniz.
EnglishFor example, if you want to find all the pictures you took this year, click Earlier this year.
Örneğin, bu yıl çektiğiniz tüm resimleri bulmak istiyorsanız, Bu yılın başlarında'yı tıklatın.
EnglishFind a picture by year, month, range of dates, or date taken
Resmi yıla, aya, tarih aralığına veya çekildiği tarihe göre bulma
EnglishInstead of naming a folder "Jan 2012," put the year first followed by the two-digit month.
Klasörü "Ocak 2012" olarak adlandırmak yerine yılı ardından iki haneli ay gelecek şekilde öne yerleştirin.
EnglishArrange videos by year, rating, or another property
Videoları yıla, derecelendirmeye veya diğer özelliklere göre düzenleme
EnglishJabra SPEAK™ 410 - Unified Communications Product of the Year Award
Jabra SPEAK™ 410 - Yılın Birleşik İletişim Ürünü Ödülü
EnglishPlace of publication: name of publisher, year of publication.
Yazarın soyadı, yazarın adı. Kitabın adı. Basım yeri: yayınevi adı, yayın yılı.
EnglishJabra M5390 - TMC Internet Telephony - Product of the year
EnglishYou can also type "System.DateModified:2010" to find files changed at any time during that year.
Belirli bir yılda herhangi bir zamanda değiştirilmiş olan dosyaları bulmak için "System.DateModified:2010" da yazabilirsiniz.
English(Year of publication). Title of book. Place of publication: name of publisher.
Yazarın soyadı, yazarın adının baş harfleri. (Basım yılı). Kitabın adı. Basım yeri: yayınevinin adı.
EnglishMerry Christmas and a Happy New Year!
EnglishMerry Christmas and a Happy New Year!
English[if not 1st] Place of publication: publisher's name; year of publication.
Yazarın soyadı ve isminin baş harfleri. Kitabın ismi. Basım sayısı [1. basım değilse] Basım yeri: yayınevinin adı; yayın yılı.
EnglishThis new Earth imagery enhances the Blue Marble legacy by providing a detailed look at an entire year in the life of our planet.
Bu yeni Dünya görüntüsü, gezegenimizin ömründe bütün bir yıla ayrıntılı bir bakış sunarak eski Mavi Bilye'yi geliştirmektedir.
EnglishStorage plans don't expire unless you cancel the subscription, and they'll be automatically renewed every year on the date you bought them.
Depolama planları, siz aboneliği iptal etmedikçe sona ermez ve her yıl onları satın aldığınız otomatik olarak yenilenirler.
EnglishProduct of the Year Awards!
Englishnon- coterminous year- ends

"yearly" için eşanlamlılar (İngilizce):

yearly
each year