EN

written {sıfat}

volume_up
written (ayrıca: inscriptive, inscribed)
Yazılı ve sözlü ...'de akıcı yetkinlik
You will not use any form of automated device or computer program that enables the submission of postings without the express written consent of Microsoft Corporation.
Microsoft Corporation'ın açık yazılı izni olmadan, içerik göndermeyi sağlayan herhangi bir otomatik aygıt veya bilgisayar programı kullanmayacaksınız.

Türkçe' de "written" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir.

EnglishOnly programs that were written for Windows will appear in Programs and Features.
Yalnızca Windows için yazılan programlar Programlar ve Özellikler altında görünür.
EnglishOnly programs written for Windows will appear in Programs and Features.
Programlar ve Özellikler altında yalnızca Windows için yazılan programlar görünür.
EnglishCertain kinds of writeable CD and DVD discs can be erased and written to many times.
Belirli türdeki yazılabilir CD ve DVD diskleri silinebilir ve bu disklere birçok defa yazılabilir.
EnglishAmount of committed virtual memory for a process that can't be written to another storage medium.
Bir işlem için ayrılan ve başka bir depolama ortamına yazılamayan sanal bellek miktarı.
EnglishAmount of committed virtual memory for a process that cannot be written to another storage medium.
Bir işlem için ayrılan ve başka bir depolama ortamına yazılamayan sanal belleğin miktarı.
EnglishJournal can't convert ink that was written with the highlighter tool.
Journal, vurgulayıcı aracıyla yazılmış mürekkebi dönüştüremez.
EnglishBecause new viruses are being written all the time, most antivirus programs are updated frequently.
Yeni virüsler sürekli yazıldığı için virüsten koruma programlarının çoğu sıkça güncellenir.
EnglishEach file is written to the disc as you drag it to the disc folder.
Her dosya diske, disk klasörüne sürüklediğinizde yazılır.
EnglishIf the program you want to uninstall isn't listed, it might not have been written for this version of Windows.
Kaldırmak istediğiniz program listede yoksa, bu Windows sürümü için yazılmamış olabilir.
EnglishIf the program that you want to uninstall is not listed, it might not have been written for this version of Windows.
Kaldırmak istediğiniz program listelenmiyorsa, Windows'un bu sürümü için yazılmamış olabilir.
EnglishFor example, this IPv6 address: fe80:0:0:0:2aa:ff:fe9a:4ca2 could be written like this: fe80::2aa:ff:fe9a:4ca2.
Örneğin şu IPv6 adresi: fe80:0:0:0:2aa:ff:fe9a:4ca2, şu şekilde yazılabilir:: fe80::2aa:ff:fe9a:4ca2.
Englishvalue added tax deferred to future years or written off
Englishvalue added tax deferred to future years or written off
EnglishAmount of committed virtual memory for a process that can be written to another storage medium, such as the hard disk.
Bir işlem için ayrılan ve sabit disk gibi başka bir depolama ortamına yazılabilen sanal bellek miktarı.
EnglishAmount of committed virtual memory for a process that can be written to another storage medium, such as the hard disk.
Bir işlem için ayrılan ve başka bir depolama ortamına (örneğin, sabit diske) yazılabilen sanal bellek miktarı.
Englishfiles tagged with "summer," and files written by anyone named Summer.
adlı dosyaları, "bahar" ifadesi ile etiketlenmiş dosyaları ve adında "Bahar" sözcüğü ifadesi bulunan kişilerin oluşturduğu dosyaları bulur.
EnglishInstalling a generic device driver, even though it's written by the device manufacturer, can sometimes cause problems.
Genel amaçlı bir sürücüyü yüklemek, aygıt üreticisi tarafından yazılmış olsa bile bazen sorunlara neden olabilir.
EnglishThis generic driver usually does not provide the same level of support as a driver written specifically for the video card.
Bu genel sürücü genellikle ekran kartı için özel olarak yazılmış bir sürücü ile aynı düzeyde destek sağlamaz.
EnglishI am very sorry I haven't written for so long.
EnglishProgram compatibility is a mode in Windows that lets you run programs written for earlier versions of Windows.
Program uyumluluğu, Windows'un önceki sürümleri için yazılmış programları çalıştırmanızı sağlayan, Windows içindeki bir moddur.

"written" için eşanlamlılar (İngilizce):

written
English