"workplace" için İngilizce-Türkçe çeviri

EN

"workplace" Türkçe çeviri

EN

workplace {isim}

volume_up
workplace (ayrıca: business office)
If you're using a workplace network, your network administrator might require you to use a strong password.
İşyeri ağı kullanıyorsanız, ağ yöneticiniz güçlü parola kullanmanızı zorunlu tutabilir.
If your computer is on a workplace network, your system administrator might have turned off the ability to use previous versions.
Bilgisayarınız bir işyeri ağındaysa, sistem yöneticiniz önceki sürümleri kullanma yeteneğini devre dışı bırakmış olabilir.
For information about using your work laptop on your home network, see Switching between your home and workplace networks.
Ev ve işyeri ağlarınız arasında geçiş yapma.
workplace

Türkçe' de "workplace" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir.

EnglishThis type of authentication is typically used when connecting to a workplace network.
Bu kimlik doğrulama türü genellikle çalışma alanı ağına bağlanırken kullanılır.
EnglishThis type of authentication is typically used for workplace connections.
Bu kimlik doğrulama türü genellikle çalışma alanı bağlantıları için kullanılır.
EnglishTap or click Set up a new connection or network, then tap or click Connect to a Workplace.
Yeni bağlantı veya ağ kurun ve ardından Çalışma Alanına Bağlan öğesine dokunun veya tıklatın.
EnglishTap or click Set up a new connection or network, and then tap or click Connect to a Workplace.
Yeni bağlantı veya ağ kurun ve ardından Çalışma Alanına Bağlan öğesine dokunun veya tıklatın.
EnglishIf you're using a workplace network, your network administrator might require you to use a strong password.
İşyeri ağı kullanıyorsanız, ağ yöneticiniz güçlü parola kullanmanızı zorunlu tutabilir.
EnglishI can't connect to my workplace network from home (or another location).
Evimden işyerime (veya başka bir yere) bağlanamıyorum.
EnglishAn example of a domain network is a network at a workplace.
EnglishSet up a remote connection to your workplace using VPN
EnglishIf you have special software that's required or installed by your workplace, it could be part of the problem.
İş yeriniz tarafından gereken veya yüklenen özel bir yazılımınız varsa, bu yazılım sorunun parçası olabilir.
EnglishIn the workplace, many people use computers to keep records, analyze data, do research, and manage projects.
Birçok kişi, işyerinde kayıt tutmak, veri çözümlemek ve projeleri yönetmek için bilgisayarları kullanmaktadır.
EnglishIf you have special software that is required or installed by your workplace, it could be part of the problem.
İş yeriniz tarafından gereken veya yüklenen özel bir yazılımınız varsa, bu yazılım sorunun parçası olabilir.
EnglishIn the workplace, many printers are network printers.
İş yerindeki yazıcıların çoğu ağ yazıcısıdır.
EnglishYou might see this error if you're trying to activate your work PC but aren't connected to your workplace's network.
İş bilgisayarınızı etkinleştirmeye çalışırken çalışma alanınızın ağına bağlı değilseniz bu hatayı görebilirsiniz.
EnglishFor information about using your work laptop on your home network, see Switching between your home and workplace networks.
Dizüstü bilgisayarınızı ev ağınızda kullanma hakkında bilgi için bkz. Ev ve işyeri ağlarınız arasında geçiş yapma.
EnglishComputers on a home network are usually part of a workgroup, and computers on a workplace network are usually part of a domain.
Ev ağındaki bilgisayarlar genellikle bir çalışma grubunun; işyeri ağındaki bilgisayarlarsa etki alanının parçasıdır.
EnglishIf your computer is on a workplace network, your system administrator might have turned off the ability to use previous versions.
Bilgisayarınız bir işyeri ağındaysa, sistem yöneticiniz önceki sürümleri kullanma yeteneğini devre dışı bırakmış olabilir.
EnglishFrom another location, you can connect to a workplace network or another network by using a virtual private network (VPN) connection.
Çalışma alanı ağına veya başka bir ağa, sanal özel ağ (VPN) bağlantısı kullanarak başka bir konumdan bağlanabilirsiniz.
EnglishYou should only assign the "Private" network location to networks in places where you know and trust the people and devices on the network, such as your home or workplace.
"Özel" ağ konumunu, yalnızca eviniz veya işyeriniz gibi, ağdaki kişilere veya aygıtlara güvendiğiniz yerlerdeki ağlara atamalısınız.
EnglishThis feature is only available if your workplace uses Microsoft Exchange Server 2010, Microsoft Exchange Server 2010 SP1, or Microsoft Exchange Server 2013 Preview.
Bu özellik yalnızca çalışma alanınızda Microsoft Exchange Server 2010, Microsoft Exchange Server 2010 SP1 veya Microsoft Exchange Server 2013 Önizlemesi kullanılıyorsa mevcuttur.
EnglishBefore using extended ASCII characters, make sure that passwords and passphrases containing them are compatible with the programs that are used by you or your workplace.
Genişletilmiş ASCII karakterleri kullanmadan önce, bunları içeren parolaların veya parola deyimlerinin sizin veya işyerinizin kullandığı programlarla uyumlu olduğundan emin olun.

"workplace" için eşanlamlılar (İngilizce):

workplace
English