"word processing" için İngilizce-Türkçe çeviri

EN

"word processing" Türkçe çeviri

EN

word processing {isim}

volume_up
word processing

Türkçe' de "word processing" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir.

EnglishIf it's a text file, for example, it will open in your word-processing program.
Örneğin, metin dosyasıysa, sözcük işlemci programınızda açılır.
EnglishFor example, a text file will open in your word-processing app.
Örneğin, bir metin dosyası, sözcük işleme uygulamanızda açılır.
EnglishA word processing program that you can use to write letters on your computer is a type of software.
Bilgisayarınızda mektup yazmak için kullanabildiğiniz sözcük işleme programı bir yazılım türüdür.
EnglishA word processing program that you can use to write letters on your computer is a type of software.
Bilgisayarınızda harfleri yazmak için kullanabileceğiniz sözcük işlemci programı bir yazılım türüdür.
EnglishFor example, you can create a letter in a word-processing app or a movie file in a video-editing app.
Örneğin, bir sözcük işleme uygulamasında harf veya video düzenleme programında film dosyası oluşturabilirsiniz.
EnglishFor example, you can create a text document in a word processing program or a movie file in a video editing program.
Örneğin, sözcük işleme programında metin belgesi ya da video düzenleme programında film dosyası oluşturabilirsiniz.
EnglishTo print envelopes and labels, you must use a program, such as a word processing program, that provides these options.
Zarf ve etiketleri yazdırmak için bu seçenekleri sağlayan sözcük işlemci programı gibi bir program kullanmanız gerekir.
EnglishIt's a basic word processing program.
EnglishUse this folder to store your word-processing files, spreadsheets, presentations, and other business-oriented files.
Bu klasörü, sözcük işleme dosyalarınızı, elektronik tablolarınızı, sunularınızı ve diğer işe yönelik dosyalarınızı depolamak için kullanın.
EnglishAny text in the actual contents of the file—such as the text in a word-processing document—matches or begins with your search term.
Dosyanın içeriğindeki herhangi bir metin (örn. sözcük işleme belgesindeki metin), arama teriminizle eşleşiyorsa veya başlıyorsa.
EnglishAny text in the actual contents of the file—such as the text in a word-processing document—matches or begins with your search term.
Dosyanın içeriğindeki herhangi bir metin (sözcük işleme belgenizdeki metin gibi) sizin arama teriminizle eşleşiyor veya bitiyorsa.
EnglishYou can use Speech Recognition to dictate words into word-processing programs or to fill out online forms in a web browser.
Konuşma Tanıma'yı, sözcük işleme programlarına sözcük dikte etmek veya bir Web tarayıcısında çevrimiçi form doldurmak için kullanabilirsiniz.
EnglishFor example, you can dictate text to fill out online forms; or dictate text to a word processing program, such as WordPad, to type a letter.
Örneğin, çevrimiçi formları doldururken veya WordPad gibi bir sözcük işleme programında mektup yazarken metin dikte edebilirsiniz.
EnglishMany word-processing, desktop-publishing, and design programs contain templates for printing a wide variety of envelope and label sizes.
Çoğu sözcük işlemcisi, masaüstü yayıncılık ve tasarım programları, çok çeşitli zarf ve etiket boyutlarını yazdırmak için şablonlar içerir.
EnglishFor example, you can dictate text to fill out online forms; or you can dictate text to a word-processing program, such as WordPad, to type a letter.
Örneğin, çevrimiçi formları doldururken veya WordPad gibi bir sözcük işleme programında mektup yazarken metin dikte edebilirsiniz.
EnglishYou can use Speech Recognition to dictate words into word processing programs, such as WordPad, or to fill out online forms in Internet Explorer.
Konuşma Tanıma'yı, WordPad gibi sözcük işleme programlarına sözcük dikte etmek veya Internet Explorer'da çevrimiçi form doldurmak için kullanabilirsiniz.
EnglishIf you end a process associated with an open program, such as a word processing program, the program will also close and you will lose any unsaved data.
Açık bir program (örneğin, bir sözcük işleme programı) ile ilişkili bir işlemi sonlandırırsanız, program da kapanır ve kaydedilmemiş verilerinizi kaybedersiniz.
EnglishYou can also use an Accelerator from the new tab page with text you've copied to the Clipboard, such as from an e-mail message or word-processing document.
Ayrıca e-posta iletisi veya kelime işlemci belgesi gibi bir yerden Pano'ya kopyaladığınız metnin bulunduğu yeni sekme sayfasından Hızlandırıcı'yı kullanabilirsiniz.

Türkçe de "word processing" için benzer çeviriler

processing isim
word isim
batch processing
batch processing isim
data processing isim
background processing
block-by-block processing
call processing
cooperative processing isim
information processing isim
image processing isim